شنبه 5 اسفند 1402

استاندار ایلام:

استاندار ایلام اعلام کرد: تا روز جمعه بیش از 15 هزار خودرو در پارکینگ اربعین مهران پارک شده است.


فرمانده انتظامی استان ایلام:

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: در حال حاضر تردد در مرز مهران به صورت روان جریان دارد.