پنج شنبه 28 تیر 1403

27 خرداد 1403 - 15:11

همراه با پیامبرخدا در آخرین حج!(۱۰)

انجام اعمال منا و حج پیامبرخدا بعد از رمی و قربانی، مهیای حلق ( تراشیدن موی سر) می‌شوند.


 همراه با پیامبرخدا در آخرین حج! (۱۰)

  ●انجام اعمال منا و حج

پیامبرخدا بعد از رمی و قربانی، مهیای حلق

 ( تراشیدن موی سر) می‌شوند.

جمعیت زیادی به تماشا ایستاده‌اند و هر یک سعی می‌کند نزدیک‌تر شود و منظره حلق پیامبر را و چهره حضرت را موقع حلق ببیند و بتواند تار مویی به تبرک بردارد.

پیامبر روی سنگی می‌نشیند و معمربن عبدالله حراثه مسئول پشتیبانی و حافظ وسائل و جهازات مرکب‌‌ها سر حضرت را می‌تراشند.معمر با سرور و شادمانی خاصی از چنیم توفیقی، رو به جمیعت انبوه اطرافش که ایستاده‌اند، می‌گوید:

به خداوند سوگند این را فضلی از جانب خداوند برای خود می‌دانم۲

  پیامبر برای جلوگیری از ایجاد سو ظن به برتری دادن و بیشتر توجه داشتن به انصار یا مهاجران، موهای سمت راست سرش را به سهیل بن عمرو و موهای سمت چپ سرش را به ابوطلحه انصاری می‌سپارند تا مردمی که در انتظار ایستاده‌اند جهت تبرک تار مویی از حضرت به آنان بدهند و بدین‌گونه هم انصار و هم قریشیان به یک نگاه نگریسته می‌شوند. آن دو که یکی از مهاجران است و دیگری از مردم مدینه، موهای پیامبر را بین مردم که بی‌صبرانه منتظر بودند، تقسیم کنند.۳

پیامبر خدا بعد تراشیدن سر به همراه جمعیت، سوار بر مرکبی می‌شوند و علی علیه‌السلام هم پشت سر پیامبر سوار بر همان مرکب می‌شوند۴ و برای انجام اعمال، به مکه باز می‌گردند و طواف و سعی را انجام می‌دهند. 

  حاجیان نیز به مکه آمدند؛ چون کسانی که عمره انجام دادند باید طواف و نماز و سعی و طواف نسا را انجام می‌دادند. پیامبر و حاجیان نماز ظهر و عصر را در مکه می‌خوانند.

  ●تکریم و تقدیر از خدمت‌گزاران حجاج

 پیامبر پس از طواف، کنار چاه زمزم آمدند در حالی که افرادی از خاندان عبدالمطلب مشغول کشیدن آب با سطل‌ها هستند تا به مردم آب بدهند. پیامبر لحظاتی به تلاش‌شان می‌نگرد و سپس می‌فرمایند:

 " ای فرزندان عبدالمطلب کارتان را ادامه دهید که کار نیکویی را بر عهده گرفتید." 

آن‌گاه می‌فرمایند: 

" اگر نبود ترسم از این‌که دیگران این خدمت را از شما بگیرند، من هم با شما در این کار شریک می‌شدم و طناب چاه را بر دوش می‌کشیدم.آن‌گاه آب از چاه زمزم می‌خواهند، سطلی از آب را به حضرت می‌دهند، و از آن میل می‌کنند.۵

عباس عموی پیامبر که مسئولیت سقایت( آب رسانی به حجاج از چاه زمزم ) حجاج را عهده دار است از حضرت اجازه می‌خواهد که شب‌ها برای این کار، در مکه بماند و حضرت اجازه می‌دهند.۶

پیامبر همراه با جمعیت

 و خانواده اش بعد از اعمال به منا باز می‌گردند و شب را در آن‌مکان مقدس می‌مانند و برای سائر اعمال روز یازدهم ذی‌حجه آماده می‌شوند.

       ادامه دارد

     حمید احمدی

---------------

منابع:

  • ۱- تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۴۵۱.
  •  ۲و ۳-کافی، ج ۴، ص ۲۵۰، ۵۲۰ و ۵۰۴. صحیح مسلم، ج ۲، ص ۷۳۳ - ۷۳۵؛ تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۲۳۶.
  •   ۴- تهذیب الاحکام، ج ۵، ص ۲۲۷ و صحیح مسلم، ج ۲، ص ۷۱۵ـ۷۱۶. وسایل الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۰۱.
  • ۵- بحار الانوار ج۹۶، ص۲۴۳
  • ۶- علل الشرایع، ص ۴۵۱و کافی، ج۴، ص۴۸۱.