پنج شنبه 28 تیر 1403

دیدار با مسئولان مواکب حسینی در منطقه هاشمیه عراق

دیدار با مسئولان مواکب حسینی در منطقه هاشمیه و تجلیل از خانواده های شهدا و خانواده ای که دو شهید مدافع حرم تقدیم أهل بیت کردند.


دیدار رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با مسئولان مواکب حسینی در منطقه هاشمیه و تجلیل از خانواده های شهدا و خانواده ای که دو شهید مدافع حرم تقدیم أهل بیت کردند.