دوشنبه 25 تیر 1403

دعایم نگاه توست! ( به مناسبت روز عرفه)

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا حُجَّةَ اللَّهِ وَ دَلیلَ اِرادَتِهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا تالِیَ کِتابِ اللَّهِ وَتَرْجُمانَهُ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ فی آناءِ لَیْلِکَ وَاَطْرافِ نَهارِکَ.


 دعایم نگاه توست!

 ( به مناسبت روز عرفه)

● خواسته‌اند که میعاد دعا، دعایت کنم!

 چه دعا گویمت؟

 تو که در کفت همه دعا داری!

 چه دعا گویمت؟ 

که خود دعایی و همه دعا شده‌ای؟!

بس دعا که بکردم دعا شدست وجودم

که هر که بیند رویم دعا به خاطر آرد.

هر که یاد تو کند و به تو نظر کند از تو دعا طلب کند!

ندانم چگونه بخو‌انمت‌‌، اما گفته‌اند که دعای ناگفته را هم مستجابی!  

دعایم نگاه توست!

گرچه شایسته نگاه رُخَت نیستم اما محتاج نگاه توأم!

اگر تو نگاهم کنی به یقین چراغ دعا در دلم روشن شود!

 اگر نگاهت به من افتد، هم مرا به دعا آورد و هم پاداش دعایم باشد!

  مولای من! 

نیازمند نیم نگاه توأم تا به لطف نگاهت با دعایت همساز شوم.

 من که در کف جز دعا ندارم اما بی‌‌نگاه و اجابت تو،صعودی نخواهد داشت!

 ای همه دعای من!

مرا با دعای خود همراز کن که همه اسرار تو دانی و رازها به تو گویند!

گرچه دعایم به بام آسمان نرود اما همین که به عشق نگاه‌ تو می‌خوانمت امیدم سرپاست !

 این دعا هم کرده‌ام از احسان توست، ورنه کی باشم که در خلوت خیالم به تو و به دعای تو اندیشه کنم؟

این دعا هم بخشش و تعلیم توست**

گرنه در گلخن گلستان از چه رست؟

دعای‌مان گر ز بهر تمنایی هم باشد، خود ذکر توست.

ما جان دعا را با یاد و عشق تو آموخته‌ایم!

  دعایت می‌کنم چون دعایم شوق بی‌پایان خیال رخ توست! 

دعایت می‌کنم که دعایم عطش سیراب ناشدنی نام و یاد توست !

دعایت می کنم، چون در دعایم با تو در گفت‌وگویم! 

می‌خوانمت،چون نام و یاد تو اوج پرواز روحم در هوای توست!

 دعایت می‌کنم، تو ثباتش بخش و مستجابش بدار!

دعایت می‌کنم که بیایی تا غم هایی که عمریست بر جان مان سنگین است با تو واگویم، اما گفته‌اند:

تو بیایی همه غم‌ها و دردها از دل و جان برود!

‌گفته بودند چو بیایی غم دل با تو بگویم

چه بگویم که غم از دل برود چو تو بیایی.

 

•اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا حُجَّةَ اللَّهِ وَ دَلیلَ اِرادَتِهِ

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا تالِیَ کِتابِ اللَّهِ وَتَرْجُمانَهُ 

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ فی آناءِ لَیْلِکَ وَاَطْرافِ نَهارِکَ.

 

 سلام بر تو ای حجت خدا و راهنمای اراده‌اش.

سلام بر تو ای تلاوت کننده کتاب خدا و تفسیر کننده آیات او، 

سلام بر تو در تمام آنات و دقایق شب و سرتاسر روز.

         

  •  از کتاب "دل‌سپارانه‌های حج"، از حمید احمدی