شنبه 5 اسفند 1402

17 آذر 1393

قرارگاه اربعين در استان خوزستان با اعلام مسدود بودن مرز شلمچه تا اطلاع ثانوي از زائران كربلاي معلي خواست از مراجعه به مرز شلمچه خودداري كنند.

قرارگاه اربعين در استان خوزستان با اعلام مسدود بودن مرز شلمچه تا اطلاع ثانوي از زائران كربلاي معلي خواست از مراجعه به مرز شلمچه خودداري كنند.


قرارگاه اربعين در اطلاعيه خود اعلام كرده است كه با توجه به اينكه مرز شلمچه به دليل تجهيز امكانات و تأمين نيروي انساني لازم، به طور موقت از سوي طرف عراقي مسدود شده است زائراني كه مي‌خواهند از طريق مرزهاي استان خوزستان راهي عراق شوند از مراجعه به مرز شلمچه خودداري كنند.در همين حال تعداد زيادي از زائراني كه قصد دارند اربعين را در كربلا باشند در مرز شلمچه تجمع كرده‌اند.