دوشنبه 3 مهر 1402

16 بهمن 1395

سفيرعراق: حذف ويزاي ايرانيان درگرو تامين زيرساخت ها است

سفيرعراق درايران با بيان اينكه ما ازحذف ويزاي ايرانيان استقبال مي كنيم، گفت: دولت هاي عراق و ايران مايل به حذف آن هستند اما قبل از آن بايد زير ساخت ها را آماده كنيم.


راجح الموسوي سفيرعراق در ايران روزسه شنبه درحاشيه بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) افزود: روابط عميق دو كشورعراق و ايران باعث مي شود كه به اين تصميم (حذف ويزا) فكر كنيم و اميدوارم هر چه زودتر در اين مورد به توافق برسيم.

وي با بيان اينكه حذف ويزا در روابط دو كشور بسيارمهم و تاثيرگذاراست، گفت: البته با توجه به اينكه هم اكنون عراق در شرايط سختي به سر مي برد بايد قبل از اقدام در اين مورد زيرساخت هاي كشورمان را مورد بررسي دقيقي قرار دهيم.

وي با تاكيد براينكه به همه وزرايي كه از عراق به ايران مي آيند مي گويم حذف ويزا اقدامي مهم، مثبت و تاثيرگذار در روابط دو كشور است، اظهارداشت:‌ اگر به زيرساخت ها توجه نشود زائران همانند اربعين امسال متحمل سختي هاي بسياري خواهند شد.

راجح الموسوي با تاكيد براينكه عراق و ايران دو برادر در يك خانواده هستند، تصريح كرد: به عنوان مثال تامين امنيت زائران در ايام اربعين با توجه به شرايط استثنايي عراق از جمله مسايلي است كه نيازمند كمك برادران ايراني در اين زمينه هستيم، در مجموع بايد تمامي مسايل را در كنار يكديگر گذاشته تا به يك تصميم خوب برسيم.

سفيرعراق در ايران با تاكيد براينكه همكاري خوب دو كشور درتمامي زمينه ها ادامه خواهد داشت و هر روز نيز محكم تر خواهد شد، گفت: زماني كه سفير عراق در ايران شدم حدود 300 هزار ويزا صادر و عازم آيين اربعين مي شدند در حالي كه امسال اين رقم به بيش از دو ميليون و چهارصد هزار نفر رسيد كه در نوع خود يك انقلاب به شمار مي رود.

وي با اشاره به همكاري و هماهنگي خوب با ستاد اربعين اظهاركرد: همكاري گسترده بين دو كشور بخصوص سفارت عراق و ستاد اربعين يك رخداد تاريخي است.

وي با بيان اينكه باز بودن درخانه برادران عراقي به خصوص در ايام اربعين به روي ايرانيان يك پيشرفت استراتژيك به شمار مي رود، افزود:‌ تمامي اين مسايل مي تواند زمينه ساز حذف ويزا باشد و ما از آن استقبال مي كنيم.

وي خاطرنشان كرد: ايرانيان براي ما عزيزهستند همانگونه كه عراقي ها براي ايرانيان عزيزند.