چهارشنبه 12 مهر 1402

27 دی 1395

پیاده روی اربعین، حماسه ای بسیار بزرگ است

دبیراجرایی دومین سوگواره عبرات در برنامه «شمعدونی»: پیاده روی اربعین، حماسه ای بسیار بزرگ است


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی الاربعین: 

دبیراجرایی دومین سوگواره عبرات در برنامه «شمعدونی»:
پیاده روی اربعین، حماسه ای بسیار بزرگ است و رسانه های جهانی سعی بر عدم پوشش خبری آن داشتند. اما عظمت این حماسه مانع از رسیدن آن ها به هدفشان شد.