پنج شنبه 9 آذر 1402

08 دی 1395

تقدير ستاد مركزي اربعين حسيني از سفير كشور عراق در جمهوري اسلامي ايران

دبير ستاد مركزي اربعين حسيني از خدمات راجح الموسوي سفيركشور عراق در جمهوري اسلامي ايران در جريان برگزاري مراسم اربعين حسيني تقدير و تشكر كرد .


به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ مجيد آقابابائي مدير كل امور مرزي و دبير ستاد مركزي اربعين حسيني در جلسه ستاد مركزي اربعين حسيني كه با حضور سفير كشور عراق ، هيأت همراه ومدعوين به منظور هماهنگي برنامه هاي سال 1396 برگزار شد گفت : براي اينكه بتوانيم به تفاهمي براي ادامه كار برسيم مي بايست جلسات به صورت ماهانه ادامه يابد و موضوعات مشترك ميان دو كشور آسيب شناسي و فرصت ها و تهديدهاي سال جاري احصاء شود .

رئيس ستاد مركزي اربعين گفت با اشاره به بيست و هشتمين جلسه ستاد مركزي اربعين حسيني كه با حضور وزير كشور و به منظور جمع بندي و ارزيابي نقاط قوت و ضعف برگزاري مراسم اربعين برگزار شد گفت : دكتر رحماني فضلي وزير كشور در اين نشست از دولت ، ملت ، نخست وزير و سفير كشور عراق در جمهوري اسلامي ايران تقدير و تشكر كرد.

آقابابائي با بيان اينكه يكي از اهداف دو كشور، كاهش هزينه ها ست، گفت : موضوع صدور ويزاي الكترونيكي پيشنهاد مي گردد تادر دستور كار قرار گيرد واين موضوع در روند كار وتسهيل ترددها وارتقا كنترل ها تأثير گذار خواهد بود .

دبير ستاد مركزي اربعين حسيني از سفير كشور عراق ضمن اعلام امادگي براي كمك به ايجاد زيرساخت ها وسامانه براي دولت عراق جهت صدور ويزاي الكترونيكي، دعوت كرد ضمن حضور نمايندگاني از نهادهاي ذيربط كشور عراق ، از نحوه صدور ويزاي الكترونيكي بازديد بعمل آورد.

راجح الموسوي سفير كشور عراق در جمهوري اسلامي ايران، نيز موفقيت دوكشور براي برگزاري مراسم اربعين حسيني را به عنوان پيامي براي همه جهانيان مهم ارزيابي كرد و گفت : عامل مهم پيشرفت و موفقيت ، صداقت و ارتباط برادرانه ميان دو كشور بود و همه جهانيان مي دانند كه اين واقعيت روابط ميان دو كشور را نشان مي دهد.

راجح الموسوي صدور ويزاي الكترونيك را از موضوعات مهم ميان دو كشور برشمرد و گفت : با وجود ويزاي الكترونيكي ، بحث ويزاي جعلي منتفي خواهد شد و اگر اين موضوع عملي شود، نيازي به دفاتر موقت نخواهد بود و اين يك موفقيت براي هر دو كشور درترددهاي زايرين محسوب مي شود .

درپايان، مهم ترين محورهاي اساسي براي برنامه ريزي اربعين سال اتي مورد بررسي وتوافق دو طرف صورت گرفت.


آخرین اخبار