چهارشنبه 9 اسفند 1402

28 آذر 1395

حجت الاسلام قائمي: زائران حضرت اباعبدالله الحسين(ع) از جايگاه ويژه نزد خداوند برخوردار هستند

زائران حضرت ابا عبدالله االحسين (ع) بايد سعي كنند با تغيير روش در زندگي خويش موجبي خوشحالي خدا و ائمه شوند زيرا سعادت اين زيارت نصيب هر شخصي نمي شود.


 حجت الاسلام اصغرقائمي سخنران اعزامي اين دوره بعثه مقام معظم رهبري با بيان اينكه زائران حسيني پس از زيارت به حرمت سيدالشهدا (ع) آري از گناه مي شوند، گفت: البته اين محبت الهي شامل حق الناس نمي شود زيرا او بحث جدا از هر موضوعي است كه بايد تكليف آن را روشن كرد.

وي اظهار داشت: زائران حضرت ابا عبدالله االحسين (ع) بايد سعي كنند با تغيير روش در زندگي خويش موجبي خوشحالي خدا و ائمه شوند زيرا سعادت اين زيارت نصيب هر شخصي نمي شود.

وي با بيان اينكه بر اساس روايت ها فرشته ها بدرقه كننده زائران امام حسين (ع) هستند، گفت: با عنايت به اينكه اين سفر موجب پاكي روح و روان مومنين خواهد شد بنابراين بايد سعي كنيم ديگر گناهي مرتكب نشويم .

حجت الاسلام قائمي اظهار داشت: حضرت امام صادق (ع) مي فرماييد من شيعيان را دوست دارم زيرا دوست داشتن ما حتي نسبت به دوست داشتن خودشان از هم نيز بيشترهست.

وي تاكيد كرد: بنابر همين روايت ها پس هر چقدر ميزان معرفت ما نسبت به ائمه بيشتر باشد آنها نيز ما را بيشتر دوست دارند.