جمعه 31 فروردین 1403

20 آذر 1395

هلال احمر: اعزام ۱۲۰۰ امدادگر در ايام اربعين به عراق

رئيس جمعيت هلال احمر كشور گفت: امداد گري و درمان در زمان بحران نيز به عهده اين جمعيت مي باشد و در ايام اربعين نيز بيش از 1200 نفر در خاك عراق به طور شبانه روزي آماده خدمت رساني بودند.


دكتر سيد امير محسن ضيايي در ديدار با آيت الله سيد محمد سعيدي گفت: در خصوص عمليات امداد رساني و خدمات رساني به مردم، هر جا كه نياز باشد اين جمعيت حضور دارند و اربعين امسال نيز به غير خدمات رساني در استان ها، خود جمعيت هلال احمربه عنوان عضو اصلي ستاد مركزي اربعين، در كشور عراق نيز حضور داشته داشته و توانست خدمات گسترده اي را ارائه دهد.

رئيس جمعيت هلال احمر كشور افزود: امداد گري و درمان در زمان بحران نيز به عهده اين جمعيت مي باشد و در ايام اربعين نيز بيش از ۱۲۰۰ نفر در خاك عراق به طور شبانه روزي آماده خدمت رساني بودند.

وي خاطر نشان كرد: بيش از ۷۰ تن دارو به صورت زميني با مجوز نخست وزيري عراق به داخل كشور عراق انتقال داده شد و ۳ قرارگاه مركزي در ۳ مرز ورودي به خاك عراق مستقر شده و ۸۰ پايگاه ديگر در ايام اربعين درگير مساله امداد رساني و خدمات دهي بودند.

سيد امير محسن ضيايي اظهار داشت: خدمات جمعيت هلال اهمر در ايام زيارتي اربعين از درب منزل زائر تا بين الحرمين و برگشت به صورت مستمر بوده و توانست با اطلاع رساني به موقع و امداد رساني متناسب موفقيت هاي چشمگيري را به دست آورد.