شنبه 25 فروردین 1403

18 آذر 1395

پرواز نجف - زاهدان - بغداد مجدد برقرار شد

مسئول روابط عمومي اداره كل فرودگاه هاي سيستان و بلوچستان از برقراري مجدد پرواز نجف - زاهدان - بغداد بعد از وقفه 2 هفته اي از روز سه شنبه خبر داد.


حميدرضا پارسا در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: شركت هواپيمايي ايران اير هيچ مشكلي براي انجام پرواز نجف - زاهدان - بغداد ندارد و اين 2 هفته وقفه نيز به دليل نبود مسافر هوايي در اين مسير بوده است.

وي گفت: با توجه به اينكه اين خط پروازي چارتر حج و زيارت است با اعلام مسافر از سوي اين سازمان پرواز در اين مسير از طريق فرودگاه بين المللي زاهدان انجام مي شود.

وي افزود: هواپيماي مسير نجف ساعت 13 و 45 دقيقه وارد فرودگاه بين المللي زاهدان مي شود و ساعت 14 و 45 دقيقه اين فرودگاه را به مقصد بغداد ترك مي كند.

مسئول روابط عمومي اداره كل فرودگاه هاي سيستان و بلوچستان اظهار داشت: اين پرواز هر هفته سه شنبه ها از فرودگاه بين المللي زاهدان انجام مي شود.

به گزارش ايرنا هر هفته بيش از 80 پرواز داخلي از فرودگاه زاهدان به نقاط مختلف كشور و تعدادي پرواز در مسيرهاي بين المللي از جمله بغداد، دبي و نجف انجام مي شود.