جمعه 17 آذر 1402

10 آذر 1393

پذيرايي موكب‌ها از زائراني كه وارد كربلا مي‌شوند

قدم به قدم در خيابان هاي كربلا موكب هاي برپا شده كه با ارائه خدمات متنوع محبت خود را به زائران حسيني نشان مي دهند


كم كم زائراني كه از گوشه و كنار عراق و ديگر كشورها با پاي پياده به سمت كربلا راه افتاده اند، به كربلا مي رسند.

ورود دسته دسته زائران به كربلا براي برگزاري پرشور مراسم اربعين، سيماي اين شهر را به طور كلي تغيير داده است.

براي تامين نيازهاي مختلف زائران كميته هاي مختلفي در كربلا تشكيل شده است كه امور گوناگون زائران از جمله تغذيه ، اسكان ، حمل ونقل و بهداشت را برعهده دارد.

پذيرايي از زائران اباعبدالله الحسين (ع) در كربلا با همه ي تداركات ارگانهاي دولتي و شبه دولتي و يا مذهبي، با محوريت مردم صورت مي گيرد.

همه ي حسينه ها و مساجد كربلا اين روزها از زائران پذيرايي مي كنند و در گوشه و گوشه شهر و نيز مسيرهاي منتهي به آن ايستگاههاي پذيرايي كه به موكب مشهورند به چشم مي خورد.

در اين ايستگاهها افزون بر ارائه انواع تغذيه و آشاميدني، امكاناتي نظير حمام، سرويسهاي بهداشتي، بهداري و حتي ماساژ زائرين وجود دارد.