جمعه 31 شهریور 1402

08 آذر 1393

در دومین جلسه ستاد فرهنگی اربعین استان اصفهان انجام شد:

تشکیل کمیته های ستاد فرهنگی اربعین استان اصفهان


در جلسه ای که هفته گذشته با حضور اعضاء ستاد فرهنگی اربعین استان اصفهان برگزار شد مسئول ستاد فرهنگی اربعین ضمن تقدیر از حضور اعضاء پیرامون عملیاتی شدن فعالیتهای ستاد توضیحاتی بیان و محصولات فرهنگی مناسب همچون نقشه راه زائران در شهرهای ایران، صلوات شمار، دفترچه خاطرات، دستگاه بلوتوث، بلندگوی دستی، فلاش مموری، پیشانی بند، چفیه، زیارت نامه و... را نام برده  و پیشنهاد شد نسبت به بدرقه و استقبال زائرین برنامه ریزی شود. و نیز چاووشی خوانی احیاء و راهکارهائی جهت استقرار هیئت هایی در راه برگشت زائران ارائه شود.

در ادامه پیرامون تشکیل کمیته ها و انتخاب مسئول کمیته ها و شرح وظایف آن تصمیم گیری شد و کمیته های زیر مصوب شد.

1-کمیته برنامه ریزی2-کمیته فرهنگی3-کمیته پشتیبانی4-کمیته اطلاع رسانی5-کمیته جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی6-کمیته هیئات مردمی7-کمیته بهداشت ودرمان8-کمیته سازندگی 9-کمیته شهرستانها10 کمیته هیئت مدیره مالی

همچنین در این جلسه مقرر شد جناب آقای زاهدی بعنوان دبیر جلسه و آقای رمضانی بعنوان قائم مقام ایشان وظایف محوله را انجام دهند.