یکشنبه 27 خرداد 1403

30 آبان 1395

استاد دانشگاه تهران: بازنمايي نهضت اربعين مفهوم نهفته در لبيك يا حسين است

عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با ارائه پژوهش خود با عنوان حركت اربعين فرصتي براي توسعه مكارم اخلاق در پرتو سنت نبوي، هدف از بازنمايي نهضت اربعين را مفهوم نهفته در لبيك يا حسين عنوان كرد.


به گزارش خبرنگار اعزامي الاربعین از كربلاي معلا، دكتر پور عزت عضو هيأت علمي دانشگاه تهران در نشست اختتاميه همايش بين المللي اربعيني حسيني كه امروز در سالن اجتماعات هتل جواهر كربلا برگزار شد، به ارائه پژوهش خود با عنوان حركت اربعين فرصتي براي توسعه مكارم اخلاق در پرتو سنت نبوي پرداخت.

وي با اشاره به حديث قدسي «لولاك لما خلقت افلاك» محصول خلقت را در خلقت رسول الله (ص) و كساني كه شبيه به او مي شوند و از او تبعيت مي كنند عنوان كرد و گفت: مهم ترين حادثه در زندگي پيامبر در بعثت رخ داد و هدف از بعثت ايشان به نهايت رساندن مكارم اخلاقي بود.

عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با بيان اينكه منزلت توسعه و تكامل مكارم اخلاق در سنت رسول الله علت نهايي و مطلوب نهضت اسلامي است، به مرور كوتاهي از اوضاع اجتماعي در دوران رسول الله (ص) پرداخت و افزود: پيامبر اكرم (ص) براي هدايت جامعه مشكلات كمتري داشتند؛ بنابراين رعايت اصول اخلاقي مدنظر اسلام تحت نظر ايشان و تحت هدايت وحي امكان پذير بود.

وي ادامه داد: در دوره اي از زمان شاهد تحقق جامعه اسلامي و اخلاقي بوديم، به كمال بردن مكارم اخلاق و ترويج آن در جامعه كار بزرگي بود كه بايد فرازماني انجام مي شد اما پس از ايشان افول تدريجي سنت هاي اخلاقي رخ داد. بسياري از مكارم اخلاقي فراموش و جامعه پس از پيامبر با شرايط استحاله و فروكاهيدن ارزشهاي اخلاقي اسلامي روبه رو شد.

دكتر پور عزت با بيان اينكه اسلام بدون اخلاق يك قرائت شيطاني و نفاق زده از اسلام است و جامعه بيگانه از خود ايجاد و به پوسته دين اكتفا مي كند، تصريح كرد: در دوره پس از پيامبر واژگوني ارزشهاي اخلاقي و بروز و ظهور جاهليت نوين رقم خورد.

وي تصريح كرد: فراموش شدن سنت رسول الله شرايطي را ايجاد كرد كه پس از ظهور حكومت امام علي (ع) ايشان وقت زيادي را صرف اصلاح جامعه و بازپردازي و احياي سنت هاي رسول الله و از ميان برداشتن بدعت ها كردند، سير كشورگشايي متوقف و به اصلاح امور مردم پرداخته شد.

استاد دانشگاه افزود: در همين زمان كفر پنهان در چهره دين آشكار شد و بي تابي طبقات اجتماعي ذينفع در ابقاي جهالت نوين سه جنگ بزرگ و خانمان برانداز را به امام تحميل كرد و ما شاهد آشكار شدن بغض ها و كينه ها بوديم كه برخي به جنگ هاي بدر و احد بر مي گشت.

وي ادامه داد: كينه ها نسل به نسل منتقل شد و با شهادت امام علي (ع) امام حسن مجتبي (ع) با جامعه اي از هم گسيخته و خسته از آتش جنگ داخلي مواجه شدند. امام تنها ماندند و تدبير امور به پذيرش صلح مشروط انجاميد.

با شهادت امام حسن مجتبي (ع) استمرار كفر پنهان وجود داشت تا اينكه معاويه از دنيا رفت و با مرگ معاويه جاهليت نوين آشكار شد، جاهليت ساختاريافته اين بار قوي تر از جاهليت عصر بعثت و جامعه هم تسليم شرايط به وجود آمده شده بود. در اين دوره شاهد بازتعريف فرهنگ ابوسفيان در لباس دين هستيم، فروپاشي اخلاقي و نااميدي مصلحان اجتماعي، در اين دوره بود كه امام حسين (ع) قيام فرمود.

دكتر پور عزت با اشاره به منزلت امام حسين (ع) در پيشگاه رسول خدا (ص) و نيز منزلت رسول خدا (ص) در قلب امام حسين (ع)، گفت: زبان حال نهضت عاشورا اين روايت است كه اگر دين پيامبر جز به نبرد يا شهادت من احيا نمي شود پس من آماده نبرد تا شهادت هستم.

 

عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با بيان منزلت قيام امام حسين (ع) در پيشبرد فرازماني نهضت رسول خدا (ص)، اظهار داشت: اگر امام حسين (ع) نبود امروز جز پوسته اي چركين بر حقيقت اسلام چيزي پديدار نبود.

وي همچنين با اشاره به ماهيت نهضت اربعين، ابراز كرد: با تدبير فوق العاده هوشمندانه حضرت زينب (س) و امام سجاد (ع) پيام فرا زماني و فرامكاني نهضت عاشورا ابلاغ شد كه اين پيام بازتعريف پيام و نهضت رسول الله (ص) است.

دكتر پور عزت با اشاره به چگونگي بازنمايي نهضت اربعين، اظهار داشت: اثر اجتماعي اربعين احياي سنت پيامبر و رسيدن به مقصود پيامبر است كه متأسفانه ناكام ماند و قرار است در گستره تاريخ به طور فرا زماني احيا شود.

وي با بيان اينكه هدف از بازنمايي نهضت اربعين مفهوم نهفته در لبيك يا حسين است، تصريح كرد: مشاركت در راهپيمايي اربعين يا هر نهضتي كه به اربعين در هر كجاي دنيا مربوط مي شود مشاركت در نهضت حسيني در جراحي تاريخ است.

عضو هيأت علمي دانشگاه تهران رسالت زائران پياده اربعين را بيعت با امام حسين (ع) در احياي دين پيامبر و معرفي الزامات اخلاقي براي حفظ آن رسالت خواند.