سه شنبه 4 مهر 1402

30 آبان 1395

مديركل فرهنگي جامعه المصطفي تأكيد كرد؛ استفاده از ظرفيت فعالان فرهنگي در انتقال پيام اربعين

حجت الاسلام مرادي دولت آبادي بر استفاده از ظرفيت فعالان فرهنگي در انتقال پيام اربعين تأكيد كرد و گفت: اجتماع اربعين بهترين و بزرگترين رسانه براي رساندن ارزشهاي انساني و اسلامي به بشريت است.


حجت الاسلام مرادي دولت آبادي عضو هيأت علمي جامعه المصطفي در نشست اختتاميه همايش بين المللي اربعيني حسيني كه امروز در سالن اجتماعات هتل جواهر كربلا برگزار شد، با بيان اينكه همه اوصاف حميده انسان كامل در امام حسين (ع) متجلي شده است، گفت: امام حسين (ع) معرف اسلام راستين به همه آزادگان جهان است.

وي افزود: هر آزاده اي در جهان در برابر عظمت حسين سر تعظيم فرود مي آورد چرا كه امام حسين (ع) راهي است كه به وسيله آخرين پيامبر الهي جهت نيل انسان ها به مقام قرب الهي و كمال انساني ايجاد شده بود.

مديركل فرهنگي جامعه المصطفي خاطرنشان كرد: امام حسين (ع) راهي است براي رسيدن انسان به مقام كمال، و اربعين نيز تجلي گر عشق و محبت آزادگان جهان، اجتماع آزادگان جهان حول محور حسين و ارزشهاي امام حسين (ع) است.

وي با بيان اينكه اربعين نمايش وحدت و قدرت انسان هاي آرمانگرا و خداپرستي است كه با حضور خود پيام هاي مهمي را به جهانيان مخابره مي كنند، گفت: اجتماع اربعين بهترين و بزرگترين رسانه براي رساندن ارزشهاي انساني و اسلامي به بشريت است.

حجت الاسلام مرادي دولت آبادي بر استفاده از ظرفيت فعالان فرهنگي در انتقال پيام اربعين تأكيد كرد و افزود: فعالان فرهنگي در عرصه جهاني پيامبران و سفيران انتقال معارف حسين و اربعين هستند و انديشمندان و فعالان بسياري از ملت هاي مختلف براي دريافت و انتقال اين پيام شوق دارند.

وي با بيان اينكه جامعه المصطفي العالميه 45 هزار فارغ التحصيل از بيش از 130 كشور را تربيت و به جهانيان عرضه كرده است، گفت: امروز بالغ بر 30 هزار نفر از 120 مليت دنيا در 1100 مركز فرهنگي، علمي، دانشگاهي، حوزه هاي علميه داخل و خارج به صورت تابعه يا پيوسته ذيل جامعه المصطفي العالميه در حال كسب معارف اهل بيت (ع) و روزآمد نمودن آن و عرضه به جهان بشريت براي آن مقام قربي كه امام حسين (ع) استمرار بخش آن است، آمادگي كامل دارند.

مديركل فرهنگي جامعه المصطفي خواستار طراحي مدل توسعه جهاني با توجه به ظرفيت امام حسين (ع) شد و گفت: در اين زمينه بايد سياست ها و راهبردهاي محققانه و دقيق مشخص شوند و با يك برنامه ريزي دقيق مانند swot برنامه ريزي مشخص فرايند نيل از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب ترسيم شود.

وي تصريح كرد: ابزارهاي ارتباطي همچون اپليكيشن ها و شبكه هاي مجازي فرصتي بي بديل در اين پيچ تاريخي هستند، بايد آسيب نگاري كرد تا گروه هاي انحرافي افراطي و تفريطي بسان اسلام آمريكايي و شيعه انگليسي نتوانند اربعين حسيني را مصادره به مطلوب خود كنند.

حجت الاسلام مرادي دولت آبادي اظهار داشت: حول محور ولايت اهل بيت (ع) و امتداد عالمانه و فقهي آن كه در ولي فقيه جامع الشرايط زمان متبلور شده است اين انتقال پيام به طريق اصيل خود بايد به جهانيان مخابره شود نه در قالب رسانه هاي گروه هاي انحرافي سياسي كه از دين به عنوان حربه جهت رسيدن به مقاصد شوم سياسي خود استفاده مي كنند.

وي تأكيد كرد: در انتقال پيام امام حسين (ع) در امور رسانه اي بايد طبق نياز و ذائقه مخاطب عمل كرد، در بسياري از كشورها مي بايست از نگاه يك كافرزاده به مسأله حسين (ع) و اربعين حسيني نگريست.