چهارشنبه 12 مهر 1402

29 آبان 1395

دكتر افتخاري تبيين كرد؛ راهبردهاي توسعه فرهنگ قرآني در پياده روي اربعين

مسؤول شوراي راهبري فعاليت بانون كميته فرهنگي و آموزشي اربعين گفت: پياده روي اربعين نمود اقتدار و استقلال مسلمانان و عدم وابستگي آنان به بيگانه است و در نتيجه موجب خشم و وحشت دشمن مي گردد.


لاله افتخاري در دومين روز از همايش بين المللي اربعين حسيني كه به همت کارگروه بین الملل کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین در سالن اجتماعات هتل جواهر كربلا برگزار شد، گفت: دين مبين اسلام دين كار گروهي و حركت همراه با برنامه و هدفمند در جهت تعاونوا علي البر والتقوي است.

وي با بيان اينكه اسلام دين قوموا لله مثني و فرادي است و دستورات بي نظير آن همچون نماز جماعت، نماز جمعه، حج و جهاد همه تمرين كار جمعي در قالب عبادت است، افزود: در همايش بزرگ پياده روي اربعين امامي پيش روست تا ره گم نشود.

مسؤول شوراي راهبري بانوان كميته فرهنگي و آموزشي اربعين خاطرنشان كرد: حاصل اين حركت هاي جمعي بايد به اقتدار و استقلال مسلمانان و عدم وابستگي آنان به بيگانه و در نتيجه تحقق آيه نفي سبيل و مسلح شدن مسلمانان به دانشهاي گوناگون بيانجامد تا موجب خشم و وحشت دشمن گردد.

وي با بيان اينكه اساتيد حوزه و دانشگاه بايد پرچمدار اين حركت باشند، اربعين را حاصل بصيرت بخشي زميني و غبارزدايي از جامعه تأثيرپذيرفته از جاهليت اموي خواند و به ارائه چند پيشنهاد و راهكار در اين زمينه پرداخت.

دكتر افتخاري وجود ظرفيتهاي علمي قابل توجه در كشورهاي اسلامي مانند دانش هاي بيوتكنولوژيك، وجود دشمن مشترك، وجود مرزهاي مشترك، وجود قرابت فرهنگي ميان دو كشور و كشورهاي ديگر اسلامي، وجود اهل بيت (ع)، وجود بيان فكري و اعتقادي و علمي غني اسلامي در قرآن و روايات و پيشينه علمي غني با حضور انديشمنداني چون شيخ طوسي را از جمله اين راهكارها برشمرد.

وي همچنين عدم آگاهي كشورها از توانمنديهاي يكديگر، عدم انگيزه قوي براي انجام كار مشترك و جمعي، برنامه ريزي دشمنان جهت شناسايي و جذب نخبگان كشورهاي اسلامي، تأثيرپذيري مسلمانان از فرهنگ و دانش بيگانه و تبليغات سوء دشمنان براي ايجاد روحيه بدبيني را به عنوان چند چالش در اين زمينه مطرح كرد.

برگزاري نشستها و جلسات مستمر ميان دو كشور ايران و عراق، برنامه ريزي جهت به فعليت در آوردن استعدادهاي بالقوه، برگزاري دوره هاي مشترك علمي و دانش افزايي، ايجاد رشته هاي تحصيلي قرآن بنيان و راه اندازي شبكه جهاني اساتيد زن كشورهاي اسلامي برخي از پيشنهادات دكتر افتخاري براي احصاي نقش بانوان در فرهنگ سازي اربعين بود.