شنبه 25 فروردین 1403

29 آبان 1395

حجت الاسلام واسطي: توليدات رسانه اي به تمدن خواهي اربعين معطوف شود

استاد و پژوهشگر حوزوي خواستار حركت توليدات رسانه اي به سمت تمدن خواهي و تغيير جهت محتوايي توليدات علمي فرهنگي، هنري و رسانه اي به القاي تمدن خواهي مهدوي در اربعين، خداجويي عرفاني در اربعين و اعجاز اربعين شد.


به گزارش خبرنگار الاربعین، حجت الاسلام عبدالحميد واسطي در دومين روز از همايش بين المللي اربعين حسيني كه به همت کارگروه بین المللی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرزی اربعین در سالن اجتماعات هتل جواهر كربلا برگزار شد، سه راهبرد درباره اربعين و آينده حركت اربعيني پيشنهاد كرد و خواستار جهت گيري توليدات علمي و فرهنگي در حيطه رسانه ها در اين مسير شد.

وي با بيان اينكه تمدن يك زندگي جمعي هم افزار و معرفت افزا است، گفت: جايي تمدن شكل مي گيرد كه سيستم ها تشكيل و هم افزايي داشته باشند و سطح درك را بالا ببرند. اربعين زمينه ساز تمدن اسلامي است و شاخصه اين تمدن توليد، گسترش و ارتقاي مستمر حس حضور خدا است.

استاد و پژوهشگر حوزوي در ادامه بر سه راهبرد ارتقاء ديد به اربعين از اجتماع عزاداري به اجتماع تمدن خواهان، ارتقاء ديد به اربعين از اجتماع عزاداران حاجت خواه به اجتماع جستجوگران خداوند و ارتقاء ديد به اربعين از اجتماع عظيم شيعه به معجزه قرن بيست و يكم تأكيد كرد.

وي افزود: اربعين را بعنوان معجزه قرن بيست و يكم بايد غنيمت شمرده و به كل جهان ارائه دهيم و تحدي كنيم كه اگر مي توانند مثل اين راهپيمايي عظيم را بياورند و ببينند آيا چنين همايشي در اين مقياس و با اين روحيات امكان پذير است و اگر نمونه آن را دارند بياورند نشان دهند.

حجت الاسلام واسطي با بيان اينكه اربعين بلوغ رفتارهاي انساني را نشان مي دهد و در هيچ كجاي دنيا چنين بلوغ رفتاري در اين تراكنش جمعيتي وجود ندارد، اظهار داشت: از نخبگان جهان و غيرمسلمانان دعوت كنيم اين پديده را مشاهده، تحليل و مخابره كنند.

وي تصريح كرد: تمام اين فضا براي آن است كه ارتقاي معنايي صورت گيرد و معنايابي در افراد تحول پيدا كند آن هم در يك فضاي جمعي؛ كل جمعيت اگر هم افزا نشوند تحول در فضاي تمدني در پيشواز از حضرت و حركت به عصر ظهور اتفاق نمي افتد.

حجت الاسلام اوسطي افزود: ارتباط اربعين با مهدويت بسيار خوشايند و خرسندكننده است، آنچه اربعين را براي آينده شگفتي ساز مي كند آن است كه دائم فرج حضرت را بخواهيم و كسي كه در فضاي اربعين قرار مي گيرد بايد با حس و حال مهدويت و ارتقا حس انتظار برگردد.

وي خواستار حركت توليدات رسانه اي به سمت تمدن خواهي و تغيير جهت محتوايي توليدات علمي فرهنگي، هنري و رسانه اي به القاي تمدن خواهي مهدوي در اربعين، خداجويي عرفاني در اربعين و اعجاز اربعين شد.