دوشنبه 3 مهر 1402

14 August 2023

Ərbəin piyada ziyarəti 1916-cı ildə

Ərbəin piyada ziyarəti 1916-cı ildə


Ərbəin haqqın batil qarşısndakı qələbəsinin təzahürüdür. Məsuliyyət, qaradaşlıq, səxavət, şəfqət, mərhəmət və rəhmətin təcəllasıdır. Birlik və əbərabərliyin ən bariz nümunəsidir. Elə buna görə də belə ilahi dəyərləri qruyan və dünyaya əməli cəhətdən göstərən insanlar  Ərbəin piyada yürüşünün əzəmətini təcəssüm etdirirlər. Bu indiki deyil hələ qədim zamanlardan davam edən bir adət-ənənədir. Maidəaza istinad olunan foto 1916-cı ilə aiddir.