پنج شنبه 6 مهر 1402

29 آبان 1395

زنان می توانند در جهانی سازی اربعین تاثیر بسزای داشته باشند

خانم زرنگار گفت: امام حسین(ع) متعلق به همه بشریت است نه فقط شیعیان. حتی صائبین، اهل سنت و مسیحیان در راهپیمایی ، عزاداری و برپایی موکب ها مشارکت دارند و امروز زنان هم باید در این فرهنگ سازی جهانی سازی مشارکت کنند.


به گزارش خبرنگار الاربعین، خانم زرنگار از محققان حوزوی در نشست علمی و تخصصی نقش زنان در جهانی سازی اربعین که به همت شورای راهبری بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین در کربلای معلی برپا شد، به موضوع نقش سواد رسانه ای زنان در جهانی سازی اربعین پرداخت.

وی گفت: جهانی شدن، یک روند و حرکت تدریجی، طبیعی و تکاملی برای ایجاد جهانی با ارزش های مشترک و احترام به مبانی فرهنگی دیگران است.

خانم زرنگار تصریح کرد: امروزه این روند طبیعی به سوی اهداف خاص اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی قدرت های سلطه سوق داده شده است.

وی با اشاره به اینکه قدرت های پیشرفته غربی سیر طبیعی جهانی شدن را منحرف کرده اند، افزود: این قدرت ها به همراه صاحبان شرکت های بزرگ اقتصادی و تجاری این روند را درخدمت منافع خود گرفته اند و با منحرف کردن سیر طبیعی جهانی شدن به نوعی خود را به این فرایند تحمیل کرده و نوعی جهانی کردن به میل خود و در جهت اهداف خود را پدید آورده اند که به این پروژه جدید، جهانی سازی گفته می شود.

این محقق حوزوی با طرح این سئوال که زنان چگونه می توانند با سواد رسانه ای در جهانی سازی اربعین نقش داشته باشند؟، افزود: برای تبیین این موضوع نیاز به بیان چند مطلب از جمله اربعین سواد رسانه ای و نقش زنان در جهانی سازی اربعین با سواد رسانه ای است.

وی افزود: ترکیب عشق و ایمان، عقل و عاطفه، از ویژگی های منحصر به فرد مکتب اهل بیت(ع) در مراسم اربعین است. حرکت عاشقانه و مومنانه مردم از کشورهای مختلف جهان در این پدیده بی سابقه بدون تردید از جمله شعائر الهی است.

این سخنران کمیته فرهنگی وآموزشی ستاد مرکزی اربعین گفت: اربعین نماد تبلور وحدت و بیعت با امام حسین(ع) است که نمود جهانی دارد. پیاده روی اربعین حیات همگانی را تضمین می کند از این رو دشمنان از تجمع مسلمانان واهمه دارند.

وی تاثیر تجمع های مذهبی در جهان را بسیار زیاد خواند و افزود: یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین تجمع های جهانی آیین معنوی اربعین است.