سه شنبه 4 مهر 1402

28 آبان 1395

حجت الاسلام والمسلمين واسطی: اربعين معجزه قرن بيست و يكم است.

استاد حوزه و دانشگاه، اربعين را معجزه قرن بيست و يكم خواند و گفت: تمام كارشناسان عالم هرآنچه دارند جمع كنند، توان بازسازي واقعه اربعين را با اين حجم جمعيتي و كيفيت بلوغ اخلاق و رفتار انساني نخواهند داشت.


به گزارش خبرنگار الاربعین، حجت الاسلام والمسلمين واسطی در نشست علمي اربعين و جامعه مهدوي كه به همت کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین در سالن جلسات دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري در كربلا برگزار شد، پژوهش «اربعين تمدن ساز» را ارائه كرد و به توضيح سه پيشران در تبيين بحث خود پرداخت.

وي با بيان اينكه سه پيشران تمدن خواه باش، دنبال خدا بگرد و راهبرد معجزه قرن بيست و يكم را ببين در جهت تمدن سازي و استفاده از ظرفيت اربعين براي حركت تمدني مورد بررسي قرار مي گيرد و در مؤلفه سازي عامل اصلي به حساب مي آيند، گفت: اگر تمام امكانات را جمع كنيم نمي توانيم بين اراده هاي مردم يك هم افزايي ايجاد كنيم اما خدا مي تواند و اربعين به سمت آينده بشري راه هاي اساسي دارد.

استاد حوزه و دانشگاه در توضيح پيشران نخست، اين سؤال را مطرح كرد كه اگر از زائر اربعين مصاحبه بگيريم كه براي چه به كربلا آمده، دنبال چه مي گردد و در ذهنش چه مي گذرد، افزود: احتمال اينكه زائر پاسخ دهد براي عزاداري و مصيبت امام حسين (ع) و رفع حاجات و صفا و معنويت بسيار زياد است.

وي ادامه داد: پيشران تمدن خواه باش براي اين است كه فضاي اربعين به گونه اي ترسيم شود كه زائر در پاسخ به سؤال مطرح شده بگويد من براي زمينه سازي تمدن مهدوي آمده ام.

حجت الاسلام واسطی در تكميل پيشران نخست با بيان اينكه اربعين يك رجوع به امام حسين (ع) است گفت: كربلا شروع از مصيبت و عزا و حوادث آن و اربعين نفوذ به عمق اين چيده ها است، بنابراين بايد ديد تمدن خواهي به زائر ارائه شود كه اين ديد از فقط عزادار بودن به مطالبه گري سبك زندگي تغيير يابد.

وي با بيان پيشران دوم كه مي گويد دنبال خدا بگرد، افزود: در پيشران دنبال خدا بگرد بايد زمينه هاي ديد معامله و مطالبه گري به ديد ايثار و شهادت تبديل شود تا جامعه مهدوي شكل بگيرد.

اين پژوهشگر حوزوي در تبيين پيشران سوم كه از راهبرد معجزه قرن بيست و يكم سخن به ميان مي آورد، اربعين را معجزه قرن بيست و يكم خواند و گفت: تمام كارشناسان عالم هرآنچه دارند  جمع كنند، توان بازسازي واقعه اربعين را با اين حجم جمعيتي و كيفيت بلوغ اخلاق و رفتار انساني نخواهند داشت.