سه شنبه 4 مهر 1402

27 آبان 1395

فرمانده مرزبانی کشور: درحال رایزنی با طرف عراقی برای خارج شدن زائران هستیم.

سردار رضایی فرمانده مرزبانی کشور گفت: زائران برای تردد ازمرزهای شلمچه و چذابه استفاده کنند.


گزارشهای دریافتی از شاهدان عینی حاکیست با بسته شدن مرز مهران ازسوی عراق جمعیت دهها هزار نفری پشت گیت های این پایانه مرزی جمع شده اند.

زائران خواستار بازگشایی این مرز از طرف عراقی ها هستند. سردار رضایی فرمانده مرزبانی کشوربا حضور میان زائران حسینی از برقراری تماس و رایزنی با طرف عراقی برای خارج شدن زائران خبر داد.

وی افزود: تلاش می کنیم با رایزنی با طرف عراقی زائرانی که گذرنامه و ویزا دارند بتوانند تردد کنند و ممکن است این اقدام تا فردا نیز به طول بیانجامد.

وی از زائران خواست که برای تردد از مرزهای شلمچه و چذابه استفاده کنند.