شنبه 1 مهر 1402

26 آبان 1395

حجت الاسلام و المسلمین پناهیان: هنگام خواندن نماز خود را بیشتر در محضر خدا بدانید

سخنران کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین درجمع زائران ایرانی با بیان اینکه انسان در طول نماز باید به ذات باریتعالی توجه داشته باشد، گفت: حضور قلب مراتب خاصی دارد.


به گزارش خبرنگار الاربعین، حجت الاسلام والمسلمین پناهیان که امسال نیز به همراه زائران پیاده روی اربعین از نجف عازم کربلاست دیشب درموکب امام رضا در عمود 285 درباره آثار حضور قلب در نماز سخن گفت.

استاد حوزه ودانشگاه با اشاره به اینکه حضور قلب در محضر الهی مراتبی دارد، خطاب به زائران حسینی اظهار دشت: هنگامی که نماز می خوانید خود را بیشتر در محضر خدا بدانید.

وی همچنبن با بیان آثار سفر معنوی اربعین اظهار داشت: درزیارت اربعین از موضوعات فرعی روی برگردانید و برموضوعات اصلی تمرکز کنید.

وی افزود: در خانه خدا و امام حسین را بزنید تا خدا به ما توفیق توجه به خود و اولیاء اش و درک باطن عالم را عنایت فرماید.