یکشنبه 26 فروردین 1403

25 آبان 1395

حجت الاسلام برادران: صرفه جویی سنت پیغمبر است

سخنران کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین درجمع زائران ایرانی در نجف اشرف با اشاره به لزوم پرهیز از اسراف تاکید کرد: صرفه جویی سنت پیامبر اکرم (ص) بوده است.


حجت الاسلام محمد رضا برادران در مراسمی که درمقبره شهید حکیم شهرنجف برگزار شد در سخنانی با اشاره به روایات به تبیین مفهوم اسراف و تبذیر پرداخت.

این کارشناس فرهنگی اهمیت پرهیز از اسراف را یادآور شد و صرفه جویی را سنت رسول اکرم (ص) توصیف کرد.

وی درادامه درباره دلایل مخالفت با زیارت اهل تشیع سخن گفت وافزود: اولین فایده زیارت و اعلام بیعت با امام این است که تولی و محبت ما را به ائمه بیشتر می کند.

وی افزود: محبت و دوست داشتن ائمه واهل بیت فایده زیارت است و دشمن از آن هراس دارد.