سه شنبه 4 مهر 1402

20 آبان 1395

انتقال فرهنگ عاشورا و پیاده روی اربعین به جهان از طریق فضای مجازی

همزمان با پیاده روی اربعین حرکتی ملی برای انتقال فرهنگ عاشورا به جهانیان در فضای مجازی شکل می گیرد تا از این طریق آگاهی بخشی بزرگی صورت گیرد.


امیر خوراکیان با حضور در غرفه پایگاه خبری علت در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات گفت: امسال با هماهنگی های صورت گرفته و برگزاری جلسات مختلف میان دستگاه های مختلف در پیاده روی اربعین علاوه بر توسعه عرصه های فنی در عرصه تولید محتوا و فعالیت های فرهنگی نیز فعالیت های مختلفی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: طبق هماهنگی های صورت گرفته قرار است همزمان با آغاز پیاده روی اربعین عرصه تولید محتوا و فعالیت های فرهنگی از طریق نهادهای مختلف شکل گیرد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: همچنین در این زمینه قرار است تشکل های مردمی نیز فعال شوند.

خوراکیان اضافه کرد: همزمان با راهپیمایی بزرگ اربعین علاقه مندان به این حوزه تلاش می کنند معارف مربوط به انقلاب امام حسین(ع)، نهضت عاشورا و پیام های حادثه عاشورا را برای جهانیان عرضه کنند.

وی عنوان کرد: همزمان با پیاده روی اربعین حرکتی ملی برای انتقال فرهنگ عاشورا به جهانیان در فضای مجازی شکل می گیرد تا از این طریق آگاهی بخشی بزرگی صورت گیرد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت: همزمان با پیاده روی اربعین حرکتی ملی برای انتقال فرهنگ عاشورا به جهانیان از طریق فضای مجازی صورت خواهد گرفت.

امیر خوراکیان با حضور در غرفه پایگاه خبری علت در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات گفت: امسال با هماهنگی های صورت گرفته و برگزاری جلسات مختلف میان دستگاه های مختلف در پیاده روی اربعین علاوه بر توسعه عرصه های فنی در عرصه تولید محتوا و فعالیت های فرهنگی نیز فعالیت های مختلفی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: طبق هماهنگی های صورت گرفته قرار است همزمان با آغاز پیاده روی اربعین عرصه تولید محتوا و فعالیت های فرهنگی از طریق نهادهای مختلف شکل گیرد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: همچنین در این زمینه قرار است تشکل های مردمی نیز فعال شوند.

خوراکیان اضافه کرد: همزمان با راهپیمایی بزرگ اربعین علاقه مندان به این حوزه تلاش می کنند معارف مربوط به انقلاب امام حسین(ع)، نهضت عاشورا و پیام های حادثه عاشورا را برای جهانیان عرضه کنند.

وی عنوان کرد: همزمان با پیاده روی اربعین حرکتی ملی برای انتقال فرهنگ عاشورا به جهانیان در فضای مجازی شکل می گیرد تا از این طریق آگاهی بخشی بزرگی صورت گیرد.