پنج شنبه 3 اسفند 1402

20 آبان 1395

رشد 98 درصدي سفرهاي زميني و هوايي اربعين

جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا از رشد 98 درصدي سفرهاي زميني و هوايي اربعين خبر داد.


سردار محسن فتحي زاده در نشست قرارگاه امام علي (ع) گفت: با تشكيل قرارگاه ستاد كل نيروهاي مسلح در استان ايلام ، پنج كميته فرعي به منظور تقسيم بندي وظايف در نظر گرفته شده است كه فعاليت ها و برنامه ريزي هاي خوبي از چند ماه پيش در اين كميته ها انجام گرفته است.

وي در ادامه با اشاره به اختصاص 16 هزار نيرو براي پايانه هاي مرزي گفت: برابر آمارهاي موجود در مجموع، امسال سفرهاي زميني و هوايي اربعين 98 درصد افزايش داشته كه سفرهاي زميني 109 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا تصريح كرد: نيروي انتظامي با همراهي ساير نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي ،اشراف اطلاعاتي خوبي در برگزاري همايش اربعين دارد و با اجراي طرح هاي كنترلي، امنيت زائران را تأمين مي كند.

اين مقام مسئول در ادامه با اشاره به اينكه هم اكنون جريان تردد زائران در مهران عادي و روان است ،گفت: برابر تدابير اتخاذ شده اتباع خارجي اجازه خروج از مرز مهران را ندارند.

جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا با اشاره به اينكه سفر اربعين امسال زودتر آغاز شده است، گفت: زائران سفر اربعين خود را به خوبي مديريت كرده اند و تمامي رده هاي تخصصي ناجا نيز با استقرار نيرو و تجهيزات مناسب در پايانه مرزي مهران در حال ارائه خدمت به زائران حسيني هستند