یکشنبه 19 آذر 1402

15 آبان 1395

دبير مجمع اسلام ناب طلاب حوزه علميه قم: مهم ترين كار در پياده روي اربعين چيست؟

دبير مجمع اسلام ناب حوزه علميه قم با بيان اينكه يك جمعيت عظيم از شيعيان سراسر دنيا در پياده‌روي اربعين حضور دارند، گفت: اگر اين جمعيت تبديل به يك شبكه همدل و هم‌مقصد شود، توانايي كارهايي بسيار بزرگ را در گستره جهاني دارند كه از جمله مهم‌ترين اين كارها معرفي مهدي موعود(عجل الله تعالي فرجه) به جهانيان است


محمد بهرامي در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به حضور موكب جمكران در مسير پياده‌روي اربعين حسيني اظهار داشت: وجود اين موكب بسيار مهم و مغتنم است؛ يكي از دلايل اهميت پياده‌روي اربعين آن است كه بسياري از افراد را به آينده اين حركت اميدوار كرده است.

وي خاطرنشان كرد: نقل شده زماني كه امام زمان(عجل الله تعالي فرجه) ظهور مي‌كنند، به عالميان مي گويند آگاه باشيد كه جد من مظلوم و تشنه به شهادت رسيد و زماني كه مي‌خواهند خودشان را به عالم معرفي كنند، مي‌گويند من نوه حسين بن علي(عليه السلام) هستم.

دبير مجمع اسلام ناب طلاب حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: پس مردم عالم پيش از ظهور بايد حسين بن علي(عليه السلام) را شناخته باشند و پياده‌روي اربعين بزرگترين فرصت براي اين شناخت است و به نوعي يكي از مقدمات ظهور است.

وي با بيان اينكه پياده‌روي اربعين بزرگترين اجتماع مسلمانان و شيعيان است، گفت: اين اجتماع مي‌تواند به يك هدف و مطالبه جمعي واحد معطوف شود و آن ظهور امام عصر(عجل الله تعالي فرجه) باشد، البته گفته‌اند منتظر بايد خود صالح و اصلاح‌گر باشد و اين روند زمينه‌ساز ظهور است، فرهنگ‌سازي اين موضوع يكي از وظايف موكب جمكران محسوب مي‌شود.

بهرامي با بيان اينكه يك جمعيت عظيم از شيعيان سراسر دنيا در پياده‌روي اربعين حضور دارند، گفت: اگر اين جمعيت تبديل به يك شبكه همدل و هم‌مقصد شود، توانايي كارهايي بسيار بزرگ را در گستره جهاني دارند كه از جمله مهم‌ترين اين كارها معرفي مهدي موعود(عجل الله تعالي فرجه) به جهانيان است.

وي خاطرنشان كرد: موكب جمكران مي‌تواند شروع‌كننده و تهيه‌كننده محتواي اين امر باشد، البته با شناخت كامل انواع مخاطبان و رعايت اقتضائات فكري، فرهنگي و بومي هر دسته از مخاطبان اين امر ميسر است.

دبير مجمع اسلام ناب طلاب حوزه علميه قم با اشاره به اموري كه موكب جمكران مي‌تواند به آن توجه داشته باشد، گفت: اين موكب مي‌تواند از ميان كساني كه در اين موكب حضور پيدا مي‌كنند يا از كنار آن تردد دارند، بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته، در قالب گفتگو به شناسايي و جذب افرادي كه از كشورهاي مختلف آمده‌اند و توانايي ارتباط مؤثر و كار فرهنگي دارند، بپردازد.

وي ادامه داد: اين موكب پس از ارتباط با اين افراد براي يك اقدام مهدوي بايد برنامه‌ريزي مشترك داشته باشد و در طول سال ارتباط با آنها حفظ شود و محتواهاي لازم در اختيارشان قرار گيرد و در تبليغ، جذب و نيروسازي و... به آنها كمك فكري، محتوايي و مشاوره‌اي ارائه شود.

بهرامي خاطرنشان كرد: با اين طرح گستره تأثير موكب جمكران از چند روز پياده‌روي فراتر رفته و در طول سال ادامه پيدا مي‌كند.

دبير مجمع اسلام ناب طلاب حوزه علميه قم گفت: موكب جمكران مي‌تواند پس از مواجهه و ارتباط براي يك اقدام مهدوي برنامه‌ريزي مشترك داشته باشد و در طول سال ارتباطش با افراد را حفظ كند و در زمينه تبليغ، جذب و نيروسازي و... به آنها كمك فكري، محتوايي و مشاوره‌اي بدهد.