دوشنبه 25 تیر 1403

11 آبان 1395

رئيس پليس اداره گذرنامه: 42 هزار گذرنامه هر روز صادر مي شود

رئيس اداره صدور گذرنامه گفت: اين اداره از اول محرم تاكنون با افزايش تقاضا براي صدور گذرنامه مواجه است و در زمان حاضر نيز هر روز 42 هزار گذرنامه صادر مي شود.


به گزارش پايگاه  خبري پليس، سرهنگ نقد علي شريفي افزود: آمار تقاضاي صدور گذرنامه همزمان با آغاز محرم امسال در هر روز حدود 25 هزار تن بوده كه اين تقاضا در زمان حاضر به 42 هزار تن در روز رسيده است.

رئيس اداره صدور گذرنامه افزود: صدور گذرنامه نسبت به سال گذشته افزايش داشته است؛ همچنين فرايند صدور آن از زمان تحويل مدارك به دفاتر پليس +10 تا تحويل به متقاضيان 72 ساعت ، زمان مي برد.

اين مقام ارشد انتظامي در عين حال به اين نكته هم اشاره كرد كه خوشبختانه مردم در خصوص اخذ گذرنامه به توصيه هاي پليس توجه داشته اند.

شريفي ادامه داد: آمار تقاضا براي صدور گذرنامه در سنوات گذشته با نزديك شدن به اربعين افزايش مي يافت ، طوري كه در روزهاي پاياني با طيف وسيع تقاضا مواجه مي شديم و اين روند در افزايش فشاركاري به مراكز خدمات انتظامي و گذرنامه نيز موثر بود اما امسال حجم تقاضاي مردم مديريت و تقاضا براي صدور گذرنامه از ابتداي محرم آغاز شده است.

وي گفت : زوار توجه كنند كه مدت اعتبار گذرنامه كمتر از 6 ماه نباشد و كساني كه قصد اقدام براي اخذ يا تمديد گذرنامه دارند اين روند را به روزهاي نزديك به راهپيمايي بزرگ اربعين موكول نكنند.

شريفي همچنين در ادامه افزود: امكان جعل و تقلب با الكترونيكي شدن روند صدور گذرنامه در اين فرايند به حداقل رسيده است؛ ضمن اينكه لازم است هموطنان از قرار دادن گذرنامه در همجواري دستگاه هاي ديجيتالي خودداري كنند چراكه در گذرنامه شناسه اي به شكل تراشه وجود دارد كه ممكن است همجواري با دستگاه هاي ديجيتالي اين شناسه را مخدوش كند.