جمعه 17 آذر 1402

05 آبان 1395

در راستاي اطلاع رساني اربعين؛ نشست كميته فرهنگي اربعين با صدا و سيما و خبرگزاريهاي خراسان رضوي برگزارشد

نشست اعضاي كميته اطلاع رساني و مستند سازي ستاد اربعين حسيني خراسان رضوي در راستاي انتقال پيام اربعين و استفاده حداكثري از شبكه هاي اطلاع رساني تأثير گذار، در مركز صدا و سيماي اين استان برگزار شد.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، دراين نشست آينه دار قائم مقام صدا وسيماي خراسان رضوي با اشاره به برنامه هاي تدارك ديده شده براي ايام اربعين، توليد مستندهاي راديويي و تلويزيوني، گزارش هاي زنده از مسير راهپيمايي زائران ، پوشش موكب هاي حسيني، اطلاع رساني در خصوص هشدارهاي امنيتي و بهداشتي ، ارتباط مستقيم با شبكه هاي استاني و سراسري را از ماموريت هاي اصلي اين مركزدانست.

وي همچنين رويكرد برنامه سازي شبكه استاني را توجه به فرهنگ ميزباني و فرهنگ سازي در اين زمينه و ايجاد شور و شعور حسيني ذكر كرد.

معاونان صدا ، سيما و خبر نيز در اين نشست پيش بيني حدود 800 دقيقه برنامه راديويي و 870 دقيقه برنامه تلويزيوني در خصوص راهپيمايي اربعين و زائران پياده و توليد مستند هاي فاخر و گزارش هاي زنده راديو يي و تلويزيوني با رويكرد تبيين فرهنگ عاشورا ، بيان فلسفه پياده روي اربعين ، اهداف قيام امام حسين (ع) با حضور كارشناسان دانشگاهي و حوزوي ، پخش مداحي ها و روضه خواني هاي هدفمند و مناسب و پخش تيزر و زير نويس را در راستاي بهره برداري معنوي و فرهنگي از اين مراسم توصيف كردند.

در اين نشست همچنين اعضاي كميته اطلاع رساني و مستند سازي ستاد اربعين حسيني خراسان رضوي در خصوص جلب حمايت هاي مردمي براي تجهيز موكب هاي مستقر در عتبات عاليات، آشنا كردن زائران با مقررات كشور عراق و آداب زيارت سيد الشهدا، دعوت عمومي براي شركت در برنامه هاي پيش بيني شده در ايام اربعين ،بررسي مشكلات در سفر هاي اربعين ،اعزام اتباع خارجي ، اداره و ارائه خدمات به زائران در 28 موكب در مسير راهپيمايي اربعين و شهر هاي كربلا ، نجف ، سامرا و كاظمين را كه بر عهده خراسان رضوي است، ديدگاه خود را بيان كردند.