جمعه 31 فروردین 1403

04 آبان 1395

ديدار سركنسول ايران با مقام هاي استان بابل درباره اربعين

سركنسول ايران در كربلا ، در چارچوب هماهنگي ها براي تسهيل زيارت اربعين زائران حسيني ، به حله مركز استان بابل رفت و با مقام هاي اين استان ديدار و در همين خصوص تبادل نظر كرد.


مسعود حسينيان در اين سفر با استاندار و مسئولان نظامي و انتظامي استان بطور جداگانه ديدار كرد و راه هاي تسهيل زيارت اربعين را مورد بحث و بررسي قرار داد كه به گفته مسئولان اين كنسولگري تصميماتي نيز در پي اين ديدارها اتخاذ شد.

حسينيان سپس در اتاق عمليات منطقه بابل حاضر شد و با فرماندهان امنيتي نيز در خصوص بحث تامين امنيت زائران ايراني كه از مسير حله به كربلا سفر مي كنند، گفت وگو كرد.

امنيت زائران و خدمات رساني بويژه حمل و نقل و تغذيه و اسكان، از جمله موضوعاتي است كه ستاد تسهيل زيارت اربعين به رياست سفير ايران در عراق از دستكم 3 ماه قبل امور مربوط به آن را آغاز كرده است و تاكنون چندين جلسه هماهنگي ستاد در شهرهاي كربلا و نجف و بغداد برگزار شده است.

اعضاي اين ستاد ، بويژه سفير ايران در طول ماه هاي گذشته بطور مستمر با مقام هاي عراقي از جمله وزارت خانه هاي كشور، خارجه، دفاع و حمل و نقل جلساتي برگزار كرده اند.

براساس تصميمات اتخاذ شده براي اربعين امسال ، كليه زائران ايراني مي بايست مدارك قانوني شامل گذرنامه معتبر و ويزاي عراق داشته باشند و از ورود غير قانوني اجتناب كنند. محاكم قضايي عراق براي ورود غير قانوني اتباع خارجي به اين كشور بين 2 تا 5 سال زندان تعيين مي كنند.