سه شنبه 4 مهر 1402

04 آبان 1395

حجت الاسلام اكرمي: بايد سه رويداد غدير، عاشورا و انتظار را با راه پيمايي اربعين تلفيق كرد

حجت الاسلام و المسلمين سيد رضا اكرمي رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري با اشاره به آغاز راه پيمايي بزرگ اربعين در روزهاي آتي گفت: ما بايد اربعين را وسيله اي براي جذب انديشه ها و قلوب قرار دهيم، شيعه سه حادثه دارد: اول غدير، دوم عاشورا و سوم انتظار. ما اگر به بركت اربعين اين سه حادثه را در اربعين تلفيق كنيم، كار بسيار شايسته و مهمي انجام داده ايم.


مشاور عالي وزير كشور در امور روحانيت افزود: اربعين بزرگترين اجتماع بين المللي مذهبي دنياي شيعه است، آن هم جمعيت 20 ميليوني از نجف تا كربلا و ما هرگز در دنيا يك چنين تجمعي نداريم. اين هم با اين مسافت طولاني، حج هم 3 ميليون است نه 20 ميليون. اگر اين را به دنيا منعكس كنيم بسيار كار شايسته و بايسته اي براي دنياي تشيع از جمله عاشوراي حسيني است.

نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين گونه اجتماعات با كمترين ضايعه و فاجعه رخ مي دهد و اين كار ساده اي نيست كه بدون كمترين حادثه اي ورود و خروج و ساير خدمات اين 20 ميليون نفر را انجام مي دهند، اين نشان مي دهد مسلمانان ظرفيت دارند و مي توانند از همه ي 55 كشور اسلامي جمع شوند و بدون كمترين حادثه اي زيارت كنند.

توصيه حافظ اسد به مقامات ايراني

رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تعطيلي حج در سال كنوني افزود: معروف است كه مي گويند اين جهان چشم و خط و خال و ابروست كه هر چيزش به جاي خويش نيكوست؛ حج، حج است، عمره عمره است، عتبات هم عتبات است و جايگزين ندارد و هر يك را بايد در ظرف خودش بررسي كنيم يعني با بودن حج، بايد عمره را داشته باشيم و با بودن عمره بايد عتبات را داشته باشيم.

نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: ما نمي خواهيم نمره بدهيم بلكه مي خواهيم حضور جمهوري اسلامي ايران را در حج، در عمره ي مفرده و در عتبات داشته باشيم. مرحوم حافظ اسد به يكي از مقامات بلندپايه ايران گفته بود هيچ وقت از صندلي خالي تبعيت نكنيد؛ در شوراي امنيت، سازمان ملل متحد، در كنفرانس كشورهاي اسلامي، در سازمان ملل، حتي المقدور حضور داشته باشيد، حرف خودتان را بزنيد، سوالي؛ پرسشي بود جواب بدهيد و خودتان را نشان بدهيد.

نامه نگاري با سازمان حج و زيارت براي گسترش سفرهاي عتبات عاليات

عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز افزود: ما يقرئون الصلاه" يعني خواندن نماز نداريم " بلكه مي گوييم" يقيمون الصلاه "، حج را بايد نشان بدهيم ، جمهوري اسلامي بايد خودش را نشان بدهد. در سال 95 به طور كل حج و عمره تعطيل شد. اميدواريم اين وضعيت ادامه پيدا نكند و جمهوري اسلامي بتواند حضور پيدا كند.

نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: من بعد از تعطيلي حج به سازمان حج و زيارت نامه نوشتم كه ايراني مي خواهد زيارت كند. بالاخره ما در عراق 6 امام داريم، ما بايد اين سفرها را گسترش دهيم، هر كسي كه عمره ثبت نام كرده است و منتظر است به آنها بگوييم عتبات آمادگي دارد.

خالي بودن جاي رسانه زيارت

مشاور عالي وزير كشور در امور روحانيت اظهار داشت: به نظرم مي آيد جاي رسانه ي زيارت خالي است. چه به صورت راديو و چه به صورت تلويزيون و حتي به صورت مطبوعات. نگاه جمعيت هشتاد ميليوني ايران را بايد به اين سمت و سو سوق بدهيم تا انشاء الله كار شايسته اي صورت بگيرد.

عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز افزود: من واقعاً اصرار داشتم كه در رسانه بايد راديوي زيارت و در تلويزيون شبكه ي زيارت داشته باشيم. ما در مشهد سالانه 25 ميليون زائر داريم. ما بايد به آنها خوراك فرهنگي و مذهبي بدهيم.