جمعه 17 آذر 1402

02 آبان 1395

راهپيمايي عظيم اربعين زمينه ساز تمدن اسلامي است

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي درمشهد گفت: راهپيمايي عظيم و تاريخ ساز اربعين حسيني زمينه ساز تمدن اسلامي در جهان است.


حسن رحيم‌پور ازغدي در نشست بزم انديشه اين هفته كه به همت موسسه خدمات مشاوره اي، جوانان و پژوهش هاي اجتماعي آستان قدس رضوي در سالن اجتماعات دانشگاه امام رضا(ع) برگزار شد، به تبيين «ظرفيت فرهنگي و تمدني زيارت اربعين» پرداخت و گفت: عنوان تعيين شده براي اين جلسه عنوان مهم و سختي است، چرا كه از منظر تمدني و تمدن سازي به پياده روي و راهپيمايي عظيم اربعين نگاه كردن يك ابتكار است و تبيين و بازخواني آن به فضاي وسيعي نياز دارد.

وي با اشاره به اينكه امروز شيعه به بركت امام حسين(ع) و با بهره‌گيري از دو سلاح شهادت و مظلوميت مسير تاريخ را در دنيا تغيير داده است، افزود: راهپيمايي و پياده‌روي عظيم اربعين از دو بعد محتوايي و روشي قابل بررسي است كه در بعد محتواي بايد پيام هاي نهفته در زيارت اربعين براي جهانيان تبيين شود.

رحيم پور ازغدي با بيان اينكه محتواي پياده روي اربعين از زيارت اربعين قابل استخراج و استناد است، گفت: بايد از لحاظ محتوايي بررسي كرد اين جمعيت عظيم براساس چه مبنابي حركت مي كنند و مباني محتوايي اين حركت ارزشمند بايد به درستي براي زائران بيان شود.

وي با بيان اينكه در بعد روش تمدن سازي بايد ديد اين جمعيت عظيم چگونه حركت مي‌كند، گفت: بهترين تعبير براي حركت اين جمعيت مفهوم امت است، چرا كه راهپيمايي اربعين به عنوان يك امت موقت چند روزه در يك مسافت محدود كاملا قابل ارائه است و كلمه امت به يك جمع متحد هدفمند اشاره دارد كه همه افراد در واقع يك نفر هستند كه با رهبري مشخص براي يك هدف واحد حركت مي‌كنند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي خاطرنشان كرد: امروز مخالفان شيعيان در سطح جهان اعتراف كردند كه از ابتداي تاريخ هيچ پياده روي با عظمت و نظم پياده روي اربعين ثبت نشده و كاملا يك ركورد جهاني و بي نظير است.

وي با بيان اينكه در كشورهايي نظير چين و هند با جمعيت يك ميلياردي كه سابقه راهپيمايي‌هاي اعتراضي دارند نيز تا به حال چنين راهپيمايي عظيمي تجربه نشده است، گفت: جمعيت و مسافت و نظم خودجوش راهپيمايي اربعين يك معجزه است و تك تك افراد به گونه‌اي منظم، هماهنگ و دوستانه حركت مي‌كنند كه گويي از يكسال پيش آموزش ديده‌اند در حالي كه زائران از ده‌ها كشور مي‌آيند و همديگر را نمي‌شناسند‌.

وي افزود: هيچ‌كس در ابتدا براي شكل‌گيري اين راهپيمايي برنامه‌ريزي نكرده است و اين حركت يك حركت خوجوش حسيني بوده و يك امتي است كه به جاي اينكه مشكلي ايجاد كند، حلال مشكلات است.

رحيم پور ازغدي با اشاره به اينكه اين امت در واقع از وراي 1400 سال پيش معرفي و رهبري مي‌شود، اظهار كرد: امام حسين(ع) براي دعوت مردم به توحيد سنگ تمام گذاشت و امروز صداي ايشان جهاني شده است.

وي با بيان اينكه شيعه واقعي كسي است كه با تأسي از امام حسين(ع) جهاد مي‌كند، گفت: شيعه خطرپذير و شهادت طلب است و شهادت براي شيعيان يك كرامت و فرصت است نه تهديد، چرا كه منطق شيعه اين است كه اگر خداوند براي فرد احترام ويژه قائل شود، اجازه و افتخار شهادت را نصيبش مي‌كند، همان‌طور كه در زيارت اربعين گفته شده امام حسين(ع) به كرامت خداوند دست يافت و به سعادت شهادت نايل گشت.

اين استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اينكه شيعه فقط عزاداري نمي‌كند، جهاد نيز مي‌كند، تصريح كرد: امام حسين(ع) قائد و مدافع است كه به مسير شهادت رفت و ما پشت سر او حركت مي‌كنيم .

وي با اشاره به اينكه هدف امام حسين(ع) بيدار كردن آدم خواب زده از خواب جهل بود و اين همان بيداري اسلامي است براي ملت‌هايي كه حقوقشان پايمال مي‌شود، افزود: ادامه دهنده راه امام حسين(ع) وقتي ارزش‌ها، حقيقت و عدالت به خطر افتاد، فقط تماشاگر نيست كه غصه بخورد، بلكه حركت مي‌كند و مدافع حق ضعفا است و اين درس محتوايي زيارت اربعين است كه امروز شيعيان با تاسي از آن در برابر ظالمان مقاومت مي كنند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه رسانه‌‌هاي دنيا راهپيمايي عظيم اربعين را سانسور مي‌كنند، گفت: رسانه‌ها و متوليان آن ها مي‌دانند كه اين حركت ملت‌هاي دنيا را آگاه مي‌كند، چرا كه دنيا وقتي حسين(ع) را بشناسد سرنوشتش عوض مي‌شود.
رحيم‌پور با اشاره به اينكه شيعه لندني به دنبال ايجاد شكاف و نفاق در شيعه است، گفت: آنان در پشت جبهه بين شيعيان شكاف ايجاد مي‌كند و در جلوي جبهه با نمايش قمه زني و مسخره كردن شيعه به نفاق و رياكاري مي‌پردازند.

وي افزود: براساس زيارت اربعين جبهه مقابل امام حسين(ع) خود فروخته‌هايي بودند كه خود و آخرت خود را فروختند، به طوري كه شمر 16 زيارت پياده حج رفته بود و سرباز حضرت علي(ع) در جنگ با معاويه بود، اما به خاطر مقام دنيا خودفروشي كرد.

رحيم پور ازغدي با اشاره به اينكه در زيارت اربعين بر قاتل ظالم و تماشاچي بي طرف در روز عاشورا لعنت فرستاده مي شود، تصريح كرد: كساني كه امروز در برابر ظلم و استكبار بي‌طرف باشند و اندازه يك شعار هم كوتاهي ‌كنند، زيارت امام حسين(ع) بر آنان لعنت مي‌فرستد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه ما بايد تا قيام امام زمان(عج) با يزيديان در منطقه و جهان بجنگيم، خاطرنشان كرد: امروز نيز عده بسياري از داعشي‌ها افراد فريب خورده و احمقي هستند كه گرفتار جهالت خود شده‌اند، به عبارتي عده‌اي دين خود را مي‌فروشند و عده‌اي ديگر دنباله‌رو آن‌ها مي‌شوند و در برابر حق مي ايستند.

رحيم پور ازغدي با اشاره به سخنان گاندي رهبر انقلابي هند، ابراز كرد: گاندي وقتي انگليسي‌ها را به طور رسمي از هند بيرون كرد، گفت «من هرچه دارم از حسين بن علي(ع) آموختم، چرا كه حسين با 72 تن يار از 30 هزار نفر نترسيد.» پس اگر اين پيام جهاني شود تمام حكومت‌هاي جهان زير و رو خواهد شد.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح كرد: شيعه دو سلاح مظلوميت و شهادت را در اختيار دارد، اين در حالي است كه همه جاي دنيا مظلوميت و كشته شدن را نماد شكست مي‌دانند، اما شيعه به بركت اين دو سلاح توانسته مسير تاريخ را تغيير دهد.