چهارشنبه 9 اسفند 1402

29 مهر 1395

نام نويسي 340 هزار نفر در سامانه سماح

معاون امور حج و زيارت سازمان حج و زيارت گفت: تا سه شنبه شب شمار ثبت نام كنندگان سفر اربعين حسيني در سامانه سماح از 340 هزار نفر گذشت.


 حميد محمدي با اشاره به اينكه پيش بيني ها حاكي از آن بود كه پس از تاسوعا و عاشوراي حسيني شمار ثبت نام كنندگان افزايش يابد، افزود: اين روزها تعداد مراجعان به سايت «سماح» بسيار بيشتر شده است.

وي با تاكيد بر اينكه صدور رواديد سرعت گرفته است،گفت: ما منتظر بوديم طبق برنامه ريزي هاي قبلي دفاتر كنسولي عراق زودتر از اين در 12 استان ايران مستقر شوند اما اين دفاتر بتازگي مستقر شده و برخي نيز هنوز به طور كامل شروع به كار نكرده اند اما به محض فعال شدن همه مراكز با كمك سفارت عراق، رواديد افراد با سرعت بيشتر و فقط به فاصله چند روز از ارائه مدارك، صادر و گذرنامه افراد تحويل مي شود.

محمدي در خصوص مهلت نام نويسي در سامانه «سماح» افزود: با توجه به اينكه روز اربعين «20 صفر» است به صورت تقريبي تا حدود 5 روز قبل از اربعين ، سامانه سماح فعال است البته تا زماني كه سفارت و كنسولگري هاي عراق و دفاتر موقت كنسولي، رواديد صادر كنند اين سامانه فعال خواهد بود.

معاون سازمان حج و زيارت گفت: توصيه مي كنيم علاقه مندان به تشرف زيارت اربعين سريعتر در سامانه سماح به نشاني www.samah.haj.ir ثبت نام كنند و تاكيد مي كنيم كساني كه گذرنامه شان اعتبار ندارد سريعتر براي تمديد گذرنامه اقدام كنند تا بتوانند در زمان مناسب به خيل راهپيمايان اربعين بپيوندند.

وي با اشاره به اينكه اعزام زائران از سه مرز شلمچه، چزابه و مهران صورت مي گيرد، افزود: در سال هاي گذشته بيشتر رفت و آمد از مرزمهران بوده است اما با توجه به امكانات مرزهاي شلمچه و چزابه اين امكان نيز فراهم شده تا كساني كه سامانه، مرز مهران را براي آنها مشخص كرده است بتوانند از مرز شلمچه يا چزابه هم سفر كنند .

محمدي با تاكيد براينكه همه امورمربوط به مقدمات اعزام بايد از طريق سامانه «سماح » انجام شود، گفت: در هيچ مقطعي، هيچ وجهي به صورت دستي و نقدي دريافت نمي شود وحتي هزينه رواديد و بيمه بايد از طريق درگاه هاي اينترنتي در سامانه سماح پرداخت شود، بنابراين افراد مطمئن باشند كه در هر سامانه ثبت نامي اگر از آنها تقاضاي وجه دستي شود، ثبت نامشان مطمئن نيست.