جمعه 4 اسفند 1402

17 مهر 1395

سركنسول جمهوري اسلامي ايران در كربلاي معلي تاكيد كرد: اتفاق جديدي در حوزه ويزاي اربعين رخ نداده است

سركنسول جمهوري اسلامي ايران در كربلاي معلي با اشاره به سخنان قشقاوي معاون حقوقي، كنسولي و امور ايرانيان وزارت امور خارجه مبني بر عدم صحت لغو ويزا براي سفر اربعين تصريح كرد: اتفاق و موضوع جديدي در حوزه ويزاي اربعين رخ نداده است و طرف عراقي همچنان نسبت به اخذ ويزا اصرار دارد.


ميرمسعود حسينيان سركنسول جمهوري اسلامي ايران در كربلاي معلي، همراه داشتن گذرنامه داراي رواديد را براي ورود و حضور در كشور عراق ضروري خواند و تأكيد كرد: در صورتي كه فردي فاقد رواديد باشد، متخلف شناخته شده و ۳ تا ۶ ماه در كشور عراق براي بررسي روند پرونده بازداشت مي شود.

وي با اشاره به صدور رواديد در هفته هاي آتي در كشور از هموطنان خواست در اسرع وقت نسبت به تهيه ويزاي سفر به عراق اقدام نمايند و به شايعاتي كه هر چند وقت يكبار در برخي رسانه ها مطرح مي شود توجهي نكنند.

حسينيان با بيان اينكه تمامي قوانين خروج از كشور در زمان اربعين، تداوم خواهد داشت، افزود: كشور عراق قوانين سختي نسبت به حضور بدون ويزا دارد و در صورتي كه فردي بدون اخذ رواديد وارد عراق شود مسئوليت اين اقدام بر عهده شخص خواهد بود.