چهارشنبه 12 مهر 1402

12 مهر 1395

مراسم سياه پوشي مداحان شهر كرمان دراستقبال از محرم

درآخرين روز ازماه ذي الحجه مراسم سياه پوشي مداحان شهر كرمان واستقبال ازماه محرم درتكيه اين شهربرگزار شد.


دراين مراسم دكتر پورابراهيمي نماينده شهر كرمان درمجلس شوراي اسلامي درخصوص اهميت پياده روي اربعين وحضور ميليوني ايرانيان درآن سخن گفت واين نعمت را مرهون انقلاب اسلامي دانست.

وي با اشاره به اينكه مسئولان عراقي اذعان دارند اگر جمهوري اسلامي ايران نبود داعش عراق را اشغال كرده بود، از مداحان خواست تفكر حسيني وفلسفه حضور درپياده روي اربعين را براي زائرين بيان كنند.

حجت الاسلام والمسلمين علي سازندگي مسئول دفترنمايندگي بعثه منطقه كرمان نيز ديگر سخنران اين مراسم بود كه درباره بايدها ونبايد هاي اربعين تذكراتي داد واز مداحان خواست در كنار زائرين بروز وظهور چشمگيري داشته باشند.

وي افزود: خود را براي حضور دركنگره عظيم و معنوي اربعين كه مسلمانان كشورهاي مختلف و حتي پيروان اقليت هاي ديني درآن حضور دارند، آماده كنيد.