چهارشنبه 9 اسفند 1402

11 مهر 1395

سومین جلسه ستاد اربعین استان کرمان تشکیل گردید

سومین جلسه ستاد اربعین استان کرمان با حضور استاندار کرمان درسالن جلسات استانداری تشکیل گردید


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی الاربعین، سومین جلسه ستاد اربعین استان کرمان با حضور استاندار کرمان درسالن جلسات استانداری تشکیل گردید.

درایتدای جلسه آقای همایی دبیر ستاد اربعین  گزارشی از اقدامات انجام شده توسط اعضاء ستاد به استاندار و حاضرین ارائه کرد واعلام کرد تاکنون تعداد ده هزار نفر درسامانه سماح ثبت نام نموده اند

وپیش بینی می شوداین تعداد  به 50هزار نفر افزایش یابد  در ادامه اعلام کردند باتوجه به هماهنگی های انجام شده از 15مهر ماه کنسولگری موقت عراق درکرمان مستقر می گردد وبا توجه به همجواری با استان های هرمزگان وسیستان بلوچستان باید 2یا 3زائر سرا درشهر کرمان برای زائران این شهرها درنظر گرفته شود.

درادامه جلسه مسئول دفتر نمایندگی بعثه کرمان اقدامات انجام شده کمیته فرهنگی استان  خصوصا نشست های کارگروه یاوران معنوی را تشریح نمودند  ویاد آوری کردند دربحث آموزش های بهداشتی مقرر گردید دانشگاه علوم پزشکی ضمن آموزش زائران بروشورهایی را چاپ ودراختیار آنها قراد دهندهمچنین سازمان تبلیغات واوقاف امور خیریه مبلغینی را همراه زائران جهت شناخت وفلسفه اربعین به کربلا اعزام نمایند