جمعه 31 فروردین 1403

13 شهریور 1395

آمادگي دو كشور ايران و عراق براي برگزاري مراسم اربعين حسيني

معاون وزير خارجه كشورمان در ديدار با سفير عراق وضعيت آماده سازي مراسم اربعين حسيني را مورد بررسي قرار داد.


حسن قشقاوي معاون كنسولي، مجلس و امور ايرانيان وزارت امور خارجه ايران با راجح الموسوي سفير عراق در ايران ديدار و در خصوص روابط دو جانبه گفت‌وگو كرد.

در اين ديدار درباره آمادگي دو كشور براي برگزاري مراسم اربعين حسيني بحث و گفت‌وگو شده و طرفين نتايجي كه كميته مشترك براي آماده سازي و راه‌هاي موفقيت برگزاري مراسم از طريق تسهيل تدابير براي تضمين رفت و آمد زائران هنگام ورود به خاك عراق بر اساس قوانين و تفاهمات مشترك را مورد بحث قرار دادند.

اين ديدار در چارچوب ديدارهاي مشترك روسا و اعضاي كميته مشترك در دو كشور انجام شده به طوريكه طي آن نكات مثبت مراسم سالهاي گذشته و راههاي رفع موانع مورد بررسي قرار گرفت.