یکشنبه 26 فروردین 1403

02 شهریور 1395

ارمغان سفر كربلا معرفت افزايي وانتخاب الگوي برتر است

حجت الاسلام و المسلمين نجفي روحاني مسوول بِعثه مقام معظم رهبري در عراق در ديدار با دانشگاهيان علوم پزشكي ايران، زيارت با معرفت را بسيار مهم خواند و بهترين ارمغان سفر كربلا را معرفت افزايي وانتخاب الگوي برتر دانست.


حجت الاسلام نجفي روحاني در گردهمايي دانشگاهيان علوم پزشكي ايران گفت: كربلا درياي وسيع وعميق اسراراست. هركس به اندازه ظرفيت وجوديش از آن بهره مي برد، عده اي به طور سطحي به آن نگاه مي كنند، برخي عمق وگروهي عميق تر در آن غورمي كنند واز آن توشه مي برند .

وي افزود: سعي و تلاش در جهت معرفت افزايي كنيد و از اين درياي بي كران بهره كافي ببريد. بدانيد به ميزاني كه معرفت زياد مي شود، به همان اندازه اجر و پاداش شما بيشتر مي گردد.

وي خطاب به دانشجويان گفت: شما دانشگاهيان قشر فهيم و فرهيخته كشور هستيد و مسائل را مي توانيد به خوبي تجزيه و نحليل كنيد. توقعي كه از شما مي رود از سايرين نيست. بدانيد بهترين ارمغان سفر كربلا معرفت افزايي وانتخاب الگوي برتر است.

حجت الاسلام نجفي روحاني در بخش ديگري از سخنانش گفت: يك نفر از افتادن سيب به زمين قانون جاذبه را كشف مي كند، در حالي كه بسياري از افراد اين صحنه راديدند، اما چيزي متوجه نشدند. بنابراين از شما انتظار مي رود در عرصه فرهنگي معرفتي كار نيوتني كنيد و به سادگي از كنار اين گنبد و بارگاه و واقعه عاشورا عبور نكنيد.

وي سپس با اشاره به مقام علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين و برداليقين گفت: در اين سفر بايد از شك به يقين رسيد ودرحرم سيدالشهدا با امام خودتان صحبت كنيد، ميثاق ببنديد والگو بگيريد.

مسوول بعثه مقام معظم رهبري در عراق سفر زيارت را فرصت تحول افكار و رفتار برشمرد وافزود: بعد از سفر اخلاق و رفتار زائر بايد تغيير كند، با خانواده و پدر و مادرتان مهربان تر باشيد. طوري رفتار كنيد كه دوستانتان بگويند اي كاش زيارت هم نصيبمان مي شد.

در پايان اين گردهمايي هدايايي از سوي ستاد عمره دانشگاهيان به رسم يادبود به شركت كنندگان اهدا شد.