یکشنبه 26 فروردین 1403

25 مرداد 1395

مسابقه عکاسی سلفی عشاق الحسين به کار خود پایان داد

مسابقه عکاسی سلفی عشاق الحسين روز شنبه با شناخت برندگان به کار خود پایان داد.آئين اختتاميه مسابقه عکاسی سلفی عشاقالحسين با یک سال تأخير روز شنبه در ایوان شمس برگزرا شد.


مسابقه عکاسی سلفی عشاق الحسين روز شنبه با شناخت برندگان به کار خود پایان داد.آئين اختتاميه مسابقه عکاسی سلفی عشاقالحسين با یک سال تأخير روز شنبه در ایوان شمس برگزرا شد. در این مراسم عبدالمطهر محمدخانی٬ رئيس فرهنگسرای انقلاب اسلامی٬ با اشاره به عظمت مراسم اربعين حسينی انگيزه این مسابقه را به غير از یک کار فرهنگی صرف بهانهای برای حفظ ارتباط بين دو ملت ایران و عراق دانست. مرتضی درخشانی از دیگر مدعوین این مراسم که بيانيه هيئت داوران را قرائت کرد:براساس بيانيه عکسهای مسابقه در 4 بخش بانوان٬ برادری٬ ميزبانی٬ و شکوه راهپيمائی مورد قضاوت هيئت داوران قرار گرفته بودند. در حاشيه این مراسم از رایزن فرهنگی کشور عراق در ایران قدردانی شد. در پایان نيز جوائزی به نفرات برگزیده این مسابقه اهداء گردید.