پنج شنبه 3 اسفند 1402

04 مرداد 1395

از سوی سازمان تبلیغات صورت می گیرد؛ کمک به تامین روحانی و مداح برای موکب های ایرانی مسیر پیاده روی اربعین

معاون اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات با اشاره به تعاملات سازمان با کمیته فرهنگی و آموزشی اریعین در حوزه اطلاع رسانی گفت: در چند بخش با کمیته فرهنگی اربعین برای مراسم اربعین همکاری خواهیم کرد.


معاون اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تعاملات سازمان با کمیته فرهنگی و آموزشی اریعین در حوزه اطلاع رسانی گفت: طی جلسات متعدد در چند بخش با کمیته اربعین برای مراسم اربعین همکاری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه توزیع محصولات فرهنگی در حوزه اربعین نیز از جمله این همکاری هاست، خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی توزیع نشریاتی که کمیته تولید می کند، مانند "هفته نامه اربعین" یا طراحی جزواتی که جهت توجیه زائران با هدف آشنایی با فضای این مراسم معنوی صورت می گیرد را بر عهده گرفته است.

سیروس اظهار داشت: محصولات فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در حوزه اربعین در شبکه توزیعی به دست مبلغین، هیئات، مداحان و موسسات فرهنگی زیر نظر سازمان تبلیغات خواهد رسید.

معاون اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تایید محتوای محصولات فرهنگی از سوی سازمان تبلیغات تصریح کرد: تایید تولیدات فرهنگی بعثه جهت توجیه زائران قبل از انتشار توسط کارشناسان سازمان نیز از دیگر تعاملات با کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین می باشد.

وی کمک به سازمان اوقاف در تامین روحانی و مداح برای موکب های ایرانی در داخل و خارج از مرزهای ایران را از دیگر همکاری ها دانست و بیان داشت: اگر کاروانی خود مداح و روحانی مستقل نداشته باشد سازمان به کمک اوقاف موظف است تا این مساله را تامین کند ولی همواره روحانیون و مبلغین و مداحانی در موکب ها جهت برپایی نمازهای جماعت و سخنرانی مذهبی در موکب ها حضور دارند.

سیروس با اشاره به ابلاغ آیین نامه صدور مجوز فعالیت های فرهنگی موکب های اربعین توسط سازمان تبلیغات اسلامی افزود: با توجه به اینکه این آیین نامه هنوز ابلاغ و تصویب نشده است ولی پیش نویس آیین نامه نوشته شده و در دست بررسی می باشد.