دوشنبه 25 تیر 1403

30 تیر 1395

دومین نشریه ويژه‌نامه كميته فرهنگي و آموزشي ستاد مركزي اربعين منتشر شد

كميته فرهنگي و آموزشي ستاد مركزي اربعين دومین شماره از ويژه‌نامه اربعين را منتشر كرده است.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني الاربعین، دومین شماره از نشريه اربعين که به صورت هفتگي و به منظور تبيين آموزه‌هاي معارفي اربعين منتشر می شود به سردبیری آقای دکتر سید رضا خوشرو منتشر شد.

بر این اساس دومین شماره به انعکاس اخبار ستاد مرکزی اربعین و کمیته فرهنگی و آمورشی پرداخته است.

در این شماره خلاصه ای از انتصابات، ملاقات با بزرگان و تبیین نکته نظرات انها پرداخته است.

در صفحه معارفی این نشریه آداب زیارت از دیدگاه آیت الله امینی بیان شده است و اثر تازه منتشر شده منتخب کامل الزیارات معرفی شده است.

 در این شماره تلاش ها و زحمات کارگروههای مختلف کمیته فرهنگی آموزشی مثل یاوران معنوی اربعین، کارگروه راویان، شوراى راهبرى فعاليت هاى قرآنى اربعين، شوراى راهبرى فعاليت هاى بانوان ترسیم شده است .