یکشنبه 19 آذر 1402

28 مرداد 1401

حذف شرط واکسن برای ثبت نام در سامانه سماح

آسان شدن سفر اربعین با حذف شرط واکسیناسیون


با تصمیم ستاد مرکزی اربعین، شرط واکسیناسیون برای ثبت‌نام اربعین در سامانه سماح حذف شد و افرادی هم که سه دُز واکسن کرونا زده‌اند نیز دیگر نیازی به تزریق دُز یادآور ندارند.