جمعه 31 شهریور 1402

23 مرداد 1401

برگزاری همایش بانوان و مسئولین کمیته های استانی

نشست هم افزایی کمیته فرهنگی و آموزشی بانوان ستاد مرکزی اربعین ایران و عراق در تهران برگزار شد


روز یکشنبه 23 مرداد نشست هم افزایی مسئولین کارگروه های بانوان استانها با حضور سرکار خانم دکتر مینو اصلانی مسئول کمیته فرهنگی بانوان ایران و عراق و اعضای کارگروه های 14+3 گانه و همچنین مسئولین بانوان استانهای کشور در حرم امام خمینی (ره) به شکل حضوری و آنلاین برگزار شد. دکتر اصلانی در ابتدا در مورد فعالیتهای بانوان بیاناتی ایراد فرمودند، سپس سرکار خانم فرزانه معاون هماهنگی و مسئول کارگروه های تخصصی بانوان، مسئولین هر کارگروه را معرفی کردند. پس از ارائه ایشان خانم دکتر دمیرچی معاون امور استانها در مورد نحوه و بستر ارائه گزارشات توضیح دادند سپس هر مسئول توضیحاتی به اختصار بیان فرمودند. در این نشست، دکتر اصلانی ضمن دریافت توضیحات از استان ها احکام مسئولیت نماینده هر استان را اعطا نمودند. حسن ختام جلسه اهدای کتیبه متبرک به حضار جلسه بود.