چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

18 مرداد 1401

برگزاری جلسه اعضای ستاد بانوان و مسئول کارگروه هنر و بین الملل عراق

.


جلسه ای امروز با حضور اعضای ستاد بانوان با مسئول کارگروه هنر و بین الملل عراق و بعثه و رسانه و کودک و شعر و ادب با موضوع همگرایی و ارائه برنامه ها برگزار شد و در پایان ارائه حکم مسئولیت کارگروه ها انجام گرفت.