دوشنبه 3 مهر 1402

12 تیر 1401

"ختم ۷۰ دوره قرآن کریم در پویش قرائت یک صفحه از قرآن کریم"

ختم ۷۰ دوره قرآن کریم هدیه به پیشگاه پیامبر اعظم، حضرت زهرا و ائمه بقیع علیهم السلام


به گزارش الاربعین، این پویش که در راستای طرح های کمیته فعالیت های قرآنی ستاد اربعین برگزار گردید، ۳ روز به طول انجامید و تعداد ۷۰ دوره ختم قرآن کریم با ارسال پیامک و ارتباط با کمیته فرهنگی آموزشی اربعین و ارسال تعداد صفحات مدنظر خود جهت قرائت، نام خود را در این پویش معنوی به ثبت رساندند. شرکت کنندگان پس از قرائت یک صفحه از قرآن کریم، نام خود همراه با شماره صفحه قرائت شده را به شماره: 300097500090 ارسال کردند و به نیابت از آنها و والدین در مدینه النبی زیارت انجام شد.