پنج شنبه 6 مهر 1402

07 تیر 1401

گردهمایی اصحاب رسانه در شیراز

.


نقش برجسته رسانه ها در حرکت بزرگ اربعین و ثبت و مانایی این پدیده زیبای الهی و صیانت از آن، نشست هایی را برای تبیین سیاست ها ، بایسته ها و ظرائف و زوایای آن برای فعالان حوزه رسانه و خبر و مستند سازان ضروری ساخته است تا با تبادل تجارب، دیدگاه‌ها به سوی هم افزایی و درک مشترک و مفاهمه گامی برداشته شود. به همین منظور گروه فضای مجازی و رسانه با همکاری شورای علمی کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین سلسله نشست ها و کارگاه‌های را در استان ها در حال برگزاری دارد که دومین آن در شیراز به اهتمام استانداری و کمیته فرهنگی استان فارس روز پنجشنبه ۹ تیر ماه با حضور دکتر سیدمحمدرضا خوشرو رئیس شورای علمی و عضو شورای فضای مجازی و رسانه برگزار می شود.