شنبه 5 اسفند 1402

01 تیر 1401

برگزاری جلسه هماهنگی مسئولان گروه های تخصصی کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با گروه بانوان

نخستین جلسه هماهنگی بخش های آموزش، شبکه عبرات، روایان و آموزش با خانم دکتر اصلانی رئیس گروه بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین و رئیس کمیته بانوان ستاد فرهنگی اربعین با شرکت رئیس کمیته برگزار شد.


در این نشست ویدئو کنفرانسی که علاوه بر حجه الاسلام احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، چندتن از خانم های عضو دبیرخانه کمیته حضور داشتند، از زحمات سرکار خانم دکتر افتخاری تقدیر گردید و هر یک از واحدهای شرکت کننده به معرفی فعالیت ها و اقدامات و برنامه های در دست اقدام پرداختند. خانم دکتر اصلانی با بیان اهمیت فعالیت های فرهنگی و ماموریت های مورد انتظار از بخش بانوان، خدمت در این مسیر را مایه مباهات و توفیق الهی دانست و بیان کرد که مشورت های خوبی با بخشی از بانوان فرهیخته داشته و در اولین فرصت با جمع بندی دیدگاه‌ها برنامه های حوزه بانوان در حوزه های مختلف ارائه خواهند کرد. حجه الاسلام دکتر احمدی با تشکر از قبول زحمت سرکار خانم دکتر اصلانی، ایشان را از چهره های موفق علمی و فرهنگی دانست و بیان داشت همه بخش ها با ایشان و شورای بانوان همکاری فعالی خواند داشت. و زمینه های مشترک هر بخش مشخص، تا از تداخل و موازی کاری اجتناب شود. وی حضور فعال بانوان در حوزه سیاست سازی و تصمیم سازی ها که اندیشکده و هیئت های اندیشه ورز پیگیر هستند و همچنین در شبکه های اجتماعی با تولید محتواهای فاخر و ادبیات نو و جذاب و ایجاد همگرایی در بین همه نهادها در حوزه بانوان را از اولویت کمیته بانوان بیان کرد و اولویت گذاری در این مسیر را مورد تاکید قرار داد.