یکشنبه 19 آذر 1402

01 تیر 1401

انتصاب دکتر اصلانی به عنوان رییس گروه بانوان کمیته فرهنگی اربعین

.


در پی انتصاب خانم دکتر اصلانی به ریاست کمیته بانوان ستاد فرهنگی اربعین؛ رئیس کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین نیز ایشان را به عنوان رئیس گروه بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین منصوب کرد.