یکشنبه 19 آذر 1402

01 تیر 1401

دکتر مینو اصلانی رئیس شورای بانوان اربعین شد .

با حکم رئیس ستاد فرهنگی اربعین سرکار خانم دکتر مینو اصلانی رئیس شورای بانوان و مسئول کمیته بانوان ستاد فرهنگی اربعین منصوب شدند.


حضور جمع زیادی از بانوان در حرکت بزرگ فرهنگی اربعین و پاسخگویی با انتظارات و نیازهای فرهنگی آنان و استفاده از ظرفیت های گروه های فرهیخته از بانوان زایر در اعتلای فرهنگی و معنوی از ضرورت ها و ماموریت های اصلی این شورا می باشد. کمیته بانوان ستاد فرهنگی اربعین (کمیته های فرهنگی اربعین ایران و عراق) در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی این ستاد با ارتقای دفتر بانوان ایجاد شده و از بخش های نه گانه این ستاد قرار گرفت. و علاوه بر مسئولیت کمیته بانوان ستاد مسئولیت گروه بانوان کمیته فرهنگی وآموزشی را نیز برعهده خواهند داشت. پیش از این به مدت ۷ سال خانم دکتر لاله افتخاری عهده دار دفتر بانوان ستاد فرهنگی اربعین و رئیس گروه بانوان و ریاست شورای بانوان این کمیته را بر عهده داشتند. پایگاه الاربعین با تبریک به خانم دکتر اصلانی از زحمات و تلاش های خالصانه خانم افتخاری تشکر می کند.