شنبه 1 مهر 1402

12 آذر 1393

در آستانه اربعين حسيني؛ امكان زيارت نيابتي عتبه كربلا براي همگان فراهم شد

آستان مقدس حسيني و عباسي در ايام اربعين براي انجام زيارت نيابتي از سوي كساني كه امكان حضور در كربلا را ندارند، ثبت نام به عمل مي آورد.


دلدادگان كوي حسيني كه امكان حضور در كربلا را ندارند مي توانند با ثبت نام در صفحات مخصوص زيارت نيابتي، به خدام بارگاه هاي ملكوتي علوي و حسيني نيابت داده تا از جانب خود و يا بستگانتان (چه آنان كه در قيد حيات هستند و چه آنانكه به رحمت ايزدي پيوسته اند) زيارت نموده و دو ركعت نماز زيارت بجاي آورند.

پايگاه رسمي حرم مطهر امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) براي تمامي محبان و مشتاقان زيارت اهل بيت در سراسر جهان ، كه بعد مسافت مانع رسيدن ايشان به كربلاي معلي و زيارت بارگاه منور امام حسين و حضرت عباس(ع) جهت تجديد ميثاق با آن حضرت و يا طلب حوائج دنيوي و يا اخروي مي گردد، صفحه اي مخصوص را در نظر گرفته اند.

براي نائب الزياره گرفتن در حرم امام حسين(ع) اينجا را كليك كنيد

براي نائب الزياره در حرم حضرت العباس (ع) اينجا را كليك كنيدبراي دريافت فيلم انتقال ضريح امام حسين(ع) با نوحه «تزوروني» ملا باسم كربلايي و زير نويس فارسي اينجا را كليك كنيد.