دوشنبه 25 تیر 1403

09 آذر 1393

فعاليت‌هاي فرهنگي در مسير زائران اربعين حسيني

يك موسسه فرهنگي عراقي در اقدامي جالب اقدام به نصب تمثال مراجع بزرگ شيعه در مسير نجف به كربلا كرده است.


به گزارش خبرنگار اعزامي از كربلاي معلي، همزمان با نزديك شدن اربعين حسيني، موسسه نجف اشرف در عراق اقدام به نصب بنرهايي از شعارهاي عاشورايي، تمثال مراجع، تصاوير مجاهدان شهيد عراقي و پرچم هايي با مضمون يالثارات الحسين در مسير نجف به كربلا و بالعكس كرده است.

همچنين در بنرهاي بزرگي تصاوير شش تن از علماي بزرگ شيعه از جمله حضرت امام خميني، مقام معظم رهبري، آيت الله سيستاني و شهيد صدر و حكيم به چشم ميخورد.

نصب تمثال علماي بزرگ شيعه و درج سخناني از آنها در موضوع عاشورا و اربعين، نصب پرچم يالثارات الحسين و تصاوير شهداي عراقي و درج بخشي از وصيت نامه آنها از جمله اين اقدامات است.

بنرهايي با مضامين عاشورايي همچون يا لثارات الحسين و كل ارض كربلا نيز در مسير نصب شده است.

در ستون هاي مختلف از جمله هفتاد، دويست و دو، دويست وهشتادوپنج، چهارصد وسه، ششصدوپنجاه و چهار، هفتصد و بيست وهشت، هزار و هفتادوپنج نيز موكب هايي به همت ارگان ها فرهنگي ايران و عراق داير شده كه ستاد فرهنگي اربعين بعثه مقام معظم رهبري متولي اجراي برنامه هاي فرهنگي آنها شده است.